tvangsauktioner.dk


Kirkebjerg Parkvej 20, 2605 Brøndby

453 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 10.1.2017

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 4.600.000,00 

Erhverv i Brøndby


Besigtigelse: Ejendommen kan besigtiges tirsdag den 24.01.2017 kl. 14.00. Forudgående tilmelding er påkrævet og skal senest meddeles den 20.01.2017 kl. 14.00, Bech-Bruun, v/Sissel Bay via sba@bechbruun.com eller telefon, 7227 3719.

Tilrettet salgsopstilling uploadet den 10-01-2017 kl. 16.15


Beskrivelse: Ejendommens areal ifølge tingbogen udgør 4.970 m², heraf 0 m² vej. Ifølge Bygnings- og Boligregistreret BBR, er der registreret én bygning på ejendommen med et samlet erhvervsareal på 1.096 m² og 14 m² kælder. Anvendelsen af ejendommen er registreret i BBR som værende erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted og lignende). Bygningen er fri for lejemål. Bygningen er ifølge BBR opført i 1957, og tagdækningen er udført med fibercement, herunder asbest (bølge- eller skiftereternit). Bygningen indeholder adskillige mindre kontor- og mødelokaler, nogle med selvstændig indgang og andre med gennemgang fra tilstødende kontorlokaler. Herudover er der to større åbne lokaler, der tidligere har været anvendt til lager og værksted, hvor der fortsat findes løsthængende installationer, en værkstedsgrav samt et mindre kontor med et indskudt dæk ovenover. Det er muligt at tilgå lokalet med værkstedsgraven udefra via hejseporte, men det er ikke undersøgt i hvilket omfang disse er funktionsdygtige. Videre indeholder ejendommen flere åbne og halvåbne arealer, der dels kan anvendes til reception, lager og gangarealer. Bygningen indeholder ligeledes toilet- og badefaciliteter samt et mindre køkken. I bygningen samt på ejendommens udearealer findes flere efterladte effekter og affald, og ejendommen trænger således generelt til oprydning. Det bemærkes, at der har været indbrud i bygningen, og at der i den forbindelse er blevet ødelagt nogle ruder. Det har ikke været muligt at besigtige bygningens kælderareal, idet nedgangen til kælderen samt selve kælderen er delvist oversvømmet. På arealerne omkring bygningen er der et læskur og et mindre skur i skel, hvori der findes løse defekter. Skurene fremgår ikke af BBR. Herudover er der placeret to containere langs den nordvestlige side af bygningen nærmest værkstedet. Der er bygget et tag til containerne med henblik på at lede vand væk heraf, men det er uklart, om containerne indeholder nogle genstande. De resterende udearealer består af parkeringspladser, øvrige flisebelagte arealer, der blandt andet fungerer som adgangsvej til værkstedet via hejseportene, samt grønne arealer. Miljø: Ejendommen er ifølge jordforureningsattest af den 27.10.2016, delvist kortlagt som forurenet på vidensniveau nr. 2. Dette skyldes, at der er konstateret jordforurening fra fyringsolie, petroleum samt tetrachlorethylen. Den resterende del af ejendommen er hovedsageligt kortlagt som mulig forurenet på vidensniveau nr. 1. Ifølge BBR forefindes der på ejendommen en nedgravet/underjordisk olietank fra 2013 med en kapacitet på 5.900 liter. Videre er der i BBR en bemærkning om en olietank med en kapacitet på 1.200 liter, der blev etableret omkring 1960’erne. Den tidligere lejer af ejendommen har oplyst, at denne olietank blev gravet op og udskiftet med den nye og større olietank i 2013, idet der ikke foreligger dokumentation herfor. Vandforsyning: Ejendommen forsynes med vand af Hofor. Der er på nuværende tidspunkt lukket for vandforsyningen, og det har ikke under besigtigelsen været muligt at aflæse vandmåleren. Den samlede restance til Hofor er derfor behæftet med usikkerhed. El-forsyning: Ejendommen forsynes med elektricitet af Dong. Brøndby Kommune har den 05.01.2017 udstedt påbud om, at der skal foretages forureningsundersøgelse inden den 01.02.2017 vedrørende 3 tønder, der er placeret udendørs på en træpalle. Påbuddet er vedlagt salgsopstillingen.

Auktionsdato: 31.01.2017 kl. 13.00
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 4.600.000,00 
Salgsopstilling: Hent 160 downloads
Kategori: Erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 1.096 m²
Grund: 4.970 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Brøndby kommune
Matrikelnr.: 22at, Brøndbyvester by, Brøndbyvester
Ejendomsværdi: Kr. 6.000.000 (01.10.2015)
Grundværdi Kr. 2.236.600
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 10.1.2017
Annonceret i statstidende: 10.01.2017
AS-nr.: 156/2016
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Glostrup / Glostrup
Sagsnr: 91571
 

Rekvirent


Advokat Cecilie Rust
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Telefon:  
E-mail:   sba@bechbruun.com
J.nr.:   051902-0012
Fogedret
Fogedretten i Glostrup
Stationsparken 27
Retssal 301
2600 Glostrup

Telefon:   43 23 15 00
E-mail:   glostrup@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Glostrup med henvisning til AS-nr. 156/2016.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/91571

Til toppen