tvangsauktioner.dk


Nabgyden 31 E, 5600 Fåborg

1325 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 21.12.2017


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 1,00 

Ejerlejlighed i Fåborg


Besigtigelse: Ejendommen fremvises for interesserede, den 18. januar 2018, kl. 15.00. Der skal ske forudgående tilmelding til Focus Advokater P/S til htl@focus-advokater.dk eller tlf.nr. 6314 2029.

Tvangsauktionen blev, den 23.12.2017 annonceret med en fejlagtigt adresse: Nagyden 31E, 5600 Faaborg. Ejendommens korrekte adresse er Nabgyden 31E, 5600 Faaborg. Bud på 1. auktion kr. 1,- Buddet omfatter også ejerlejlighederne nr. 1-4 af matr. nr. 17-a Åstrup by, Åstrup, beliggende Nabgyden 31A-D, 5600 Faaborg. Ejerlejlighed nr. 5 foreslås opråbt samlet med ejerlejligheder nr. 1-4 af matr. nr. 17 a Åstrup by, Åstrup, beliggende Nabgyden 31A-D, 5600 Faaborg. Ejerlejlighederne nr. 1-5 har været drevet samlet som en virksomhed med hoteldrift. 5: Ejerlejligheden er beliggende på en grund med tinglyst areal 102663 m2 heraf vej 0 m2. Lejlighedens tinglyste areal er på 15 m2. Fordelingstal 3236/10000. Se annonceringen af ejerlejlighed nr. 1-4, matr.nr. 17-a Åstrup By, Åstrup, beliggende Nabgyden 31 A - D her: http://www.tvangsauktioner.dk/95950


Beskrivelse: Ejerlejligheden er beliggende på en grund med et tinglyst areal på 102.663 m², heraf vej 0 m². Lejlighedens tinglyste areal er på 15 m². Beskrivelsen omfatter Nabgyden 31A-E, 5600 Faaborg. Mosegården – 5 ejerlejligheder. Ejendommen Mosegården har tidligere været anvendt til hoteldrift, er inddelt i ejerlejligheder, men fremstår som én samlet ejendom. For hver ejerlejlighed er der offentlige oplysninger, herunder ejendomsdatarapport og BBR oplysninger. Ud over Mosegården, Nabgyden 31 A-E, lejlighed 1-5, er der på matrikel nr. 17 a, et antal hotellejligheder i 4 rækker. Til varetagelse af alle fælles anliggender for ejerlejlighederne på ejendommen (lejlighed 1-5 og hotellejligheder i 4 rækker) matrikel nr. 17 a er etableret Ejerforeningen Mosegaarden. Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 1 – Nabgyden 31 A: Samlet erhvervsareal 690 m². 18 værelser, 11 toiletter, 5 bade og køkken. (Stemmer ikke overens med de pt. faktiske forhold – se under beskrivelse for de enkelte bygninger). Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 716 m². Med fordelingstal 6/100. Der er uoverensstemmelse med BBR vedr. arealets størrelse. Ejerlejligheden udgør en del af bygning 1. Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 2 – Nabgyden 31 B: Samlet erhvervsareal 86 m². 1 værelse, 1 toilet og 1 bad. (Stemmer ikke overens med de pt. faktiske forhold – se under beskrivelse for de enkelte bygninger). Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 86 m². Med fordelingstal 1/100. Ejerlejligheden udgør en del af bygning 1. Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 3 – Nabgyden 31 C: Samlet erhvervsareal 471 m². 247 m² for så vidt angår bygning 2. 224 m² for så vidt angår bygning 3. Det fremgår af BBR, at der er 165 m² uudnyttet loftsrum. Ej besigtiget. Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 370 m². Med fordelingstal 3/100. Der er uoverensstemmelse med BBR vedr. arealets størrelse. Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 4 – Nabgyden 31 D: Samlet erhvervsareal 532 m². 13 værelser, 13 toiletter og 13 bade. Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 532 m². Med fordelingstal 5/100. Bygning 4. Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 5 – Nabgyden 31 E: Samlet erhvervsareal 15 m². 1 værelse. Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 15 m². Med fordelingstal 3.236/10.000. Ejerlejligheden udgør en del af bygning 1. Beskrivelse af de enkelte bygninger og faktiske forhold herunder indretning, antal værelser, toiletter, bade m.v.: Indledningsvist bemærkes det, at der flere gange har været indbrud på ejendommen, hvor flere effekter er blevet stjålet/ødelagt. Dette vedrører blandt andet inventar fra hotelværelserne, herunder senge, tv, stole/borde og badeværelsesinventar. Derudover er der stjålet køkkeninventar, blandt andet opvaskemaskine, dele til komfur, ovn m.v. Der mangler således væsentlige dele i industrikøkkenet. Yderligere er stjålet dele til det ene af ejendommens 2 fyr, således dette ikke er funktionsdygtigt. Ejendommens andet fyr er efter det oplyste pt. ikke funktionsdygtigt. Ejendommen henstår derfor uopvarmet. Ligesom døre og vinduer flere steder er ødelagt/beskadiget. Bygning 1: Bygningen består af ejerlejlighed nr. 1, 2 og 5. Ud fra de faktiske forhold sammenholdt med de offentlige oplysninger, kan det ikke konstateres, hvilke dele af ejendommen, der hører til de enkelte ejerlejligheder. Rekvirenten er blevet oplyst, at ejerlejlighed 5 udgør et rum i kælderen, med tilknyttet ret til udvide og videreopdele sin ejerlejlighed, jf. vedtægter for Ejerforeningen Mosegaarden § 2. Bygningen er opført i 1870 i pudset mur med tag af cementsten. Om-/tilbygget i 1990. Bygningen indeholder i stueplan ældre industrikøkken med bagindgang, disponibelt opbevaringsrum, 2 fryserum (formentlig defekte) og 2 industrikøleskabe. Kontor med adgang til ”krostue”/selskabslokale og barområde. Derudover to mindre selskabslokaler og indgang med garderobe. Derudover to ældre toiletter i forbindelse med barområdet. Yderligere 1 toilet under ombygning i forbindelse med kontor (ej besigtiget pga. dårlig adgangsforhold). 1. salen er inddelt i 2. 1. del er med opgang gennem kontor og indeholder fordelingsgang med adgang til: 1 toilet med badekar, baderum med skader på loft, 2 toilet rum, 2 værelser med vask, hvoraf det ene har fransk altan og indbyggede skab. Yderligere er der opholdsrum med kip til loft og udgang til altan, og 5 værelser af forskellig størrelse. I alt 7 værelser. I det ene værelse er der tegn på, at der har været en mår eller lignende i skunken. 2. del af 1. salen er med opgang gennem reception (bygning 2) og indeholder stort værelse med delvist loft til kip, karnap og altan, mellemgang med skabselementer og håndvask, badeværelse i lyse elementer og med badekar. Derudover værelse med indbyggede skabe og med fransk altan. Kælderen indeholder aflåst rum ej besigtiget. Disponibelt rum i forbindelse med fyr med lavt til loftet. Opgang til haven/udenoms arealer. Værksted, toiletrum og yderligere et disponibelt rum. Kælderen fremstår, som der er påbegyndt VVS arbejde med udskiftning af vandrør. Bygning 2: Bygningen består af ejerlejlighed nr. 3. Bygningen er opført i 1857 i bindingsværk med tag af bølgeeternit. Om-/tilbygget i 1970. Derudover tilbygning i træ med built-up tag. Bygningen indeholder en tilbygning, hvor bygning 1 og 2 er bygget sammen. Tilbygningen består af en reception med klinker og glasparti med garderobe og adgang til 4 toiletter og pissoir. Yderligere er tilstødende lokale med brændeovn. Brændeovnen fremgår ikke af BBR, hvorfor der tages forbehold for lovligheden af denne. Derudover et stort selskabslokale med foldedør. Bygning 3: Bygningen består af ejerlejlighed nr. 3. Bygningen er opført i 1914 og om-/tilbygget i 1998. Bygningen er opført i pudset mur med tag af bølgeeternit. Bygningen indeholder et stort lyst selskabslokale med bar og troldtekt loft. Bygning 4: Bygningen består af ejerlejlighed nr. 4. Bygningen er opført i 1857 i bindingsværk med tag af bølgeeternit. Om-/tilbygget i 1998. Bygningen består af 2 længer. Bygningen indeholder i den ene længe 4 ”hotellejligheder”, med indgang, badeværelse med badekar og værelse med udgang til tilgroet terrasse. En af lejlighederne er ikke besigtiget. På 1. salen er der fordelingsgang og 3 hotelværelser med indbygget skab, badeværelse og fransk altan. Derudover er disponibelt opbevaringsrum og fyrrum, hvor dele til fyret mangler. Bygningen indeholder i den anden længe 2 disponible rum/garage, hvor der i gavlen er hæve-/sænkeport. 3 ”hotellejligheder” med indgang, værelse og badeværelse med brus. I den ene af ”hotellejlighederne” er der to værelser. På 1. salen er der fordelingsgang/repos og 3 hotelværelser med tilhørende badeværelser. Flere radiatorer henstår afmonteret udendørs på repos ved trappen op til 1. sal. Ud over de ovennævnte bygninger er der tillige et træskur med bølgeplastplader. Dette træskur fremgår ikke af BBR oplysningerne. Samlet for alle ejerlejlighederne: Op til ejendommen er en allé. Fra ejendommen Mosegaarden er der havkig. Udenoms arealerne er tilgroet, og trænger til vedligeholdelse. Det fremgår af Ejerforeningen Mosegaardens vedtægter § 8, at ”På Mosegaarden (ejerlejlighederne 1-5) påhviler al udvendig og indvendig vedligeholdelse de til enhver tid værende ejere af disse ejerlejligheder. Disse deltager til gengæld ikke i udgifterne vedrørende den udvendige vedligeholdelse af de øvrige bygninger og vedligeholdelse af fællesarealer.” For så vidt angår fredning, er der for ejendommen Mosegaarden dele, der er noteret med bevaringsværdi 0, bevaringsværdi 7 og bevaringsværdi 8. Der henvises til udskrifter fra Slots- og Kulturarvsstyrelsen vedlagt salgsopstillingen. Der er beskyttede jord- og stendiger på ejendommen og ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, jf. ejendomsdatarapporterne. Ejendommen opvarmes delvist ved el radiatorer og delvist ved 2 stk. oliefyr, der efter det oplyste pt. ikke er funktionsdygtige. Det bemærkes i relation hertil, at det fremgår af ejendomsdatarapporten, at der er forbud mod opvarmning med el. Den samlede ejendom trænger gennemgribende til renovering og istandsættelse. Opmærksomheden henledes på ”Tillæg til Strategiplan 2015” vedtaget af Faaborg Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse, den 09.10.2017. I planen side 8 er omtalt strategien for den omhandlede ejendom, benævnt ”Gårdanlægget Mosegården” og området i tilknytning hertil. Denne beskrivelse er udarbejdet på baggrund af ikke fagkyndig besigtigelse foretaget den 10.11.2017. Beskrivelsen er endvidere udarbejdet på baggrund af BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport, tingbog og øvrige offentlige oplysninger. Rekvirenten indestår på ingen måde for rigtigheden af disse oplysninger.

Auktionsdato: 24.01.2018 kl. 9.00
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 1,00 
Salgsopstilling: Hent 461 downloads
Kategori: Ejerlejlighed
Lejl.nr: 5
Bolig: -
Erhverv: -
Grund: -
Kommune: Faaborg-Midtfyn kommune
Matrikelnr.: 17a, Åstrup By, Åstrup
Ejendomsværdi: Kr. 1.700.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 1.661.100
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 21.12.2017
Annonceret i statstidende: 06.01.2018
AS-nr.: 182/2017
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Svendborg / Svendborg
Sagsnr: 95951
 

Rekvirent


Advokat (L) Flemming Hartvig Pedersen
Englandsgade 25
5100 Odense C

Telefon:   63 14 20 20
E-mail:   htl@focus-advokater.dk
J.nr.:   34880-0011
Fogedret
Fogedretten i Svendborg
Christiansvej 41
Mødelokale 15
5700 Svendborg

Telefon:   99 68 32 00
E-mail:   svendborg@domstol.dk
Telefontid:   8.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Svendborg med henvisning til AS-nr. 182/2017.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/95951

Til toppen