tvangsauktioner.dk


Hersnap Bygade 14, 5380 Dalby

862 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 26.2.2018


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Bolig/erhverv i Dalby


Auktionen er aflyst.


Besigtigelse: AUKTIONEN ER AFLYST.

Tilrettet salgsopstilling er uploadet den 08-03-2018 kl. 11:00 (ejendomsbeskrivelsen er udskiftet) Ejendommen, har tidligere været benyttet til brug for skole/institution og består af beboel­sesafdeling med oprindeligt hovedhus fra 1875, samt 2 længer.


Beskrivelse: Tinglyst areal 15.119 m², heraf vej 0 m². Ejendommen, der tidligere har været benyttet til brug for skole/institution, består af beboelsesafdeling med oprindeligt hovedhus fra 1875 samt 2 længer, opført i 1995. Det oprindelige hovedhus er udført i gule mursten, sort tegltag samt hvide vinduer. Det samlede erhvervsareal udgør 200 m², jf. BBR. Opvarmning i hovedhus og sidebygninger sker med fjernvarme. Hovedhuset (bygn. 1) indeholder i stueplan: Entre med terracotta klinker, opgang til 1. sal samt stue og køkken. Stor stue med karnap (tidligere vinterstue), linoleumsgulv og pudsede vægge og lofter, dog delvis træbeklædning i tidligere vinterstue. Køkken med skakternet gulv og elementer i kirsebærfinér, melaminbordblade i hvid med nister. Loft i gipsonitplader el.lign., vægge med savsmuldstapet. Lille karnap med terracotta klinker samt udgang til have. Hvidevarer udført i rustfri stål; 2 stk. ovne af mærket Gram, 1 stk. keramisk kogeplade af mærket Ariston samt opvaskemaskine i industrimodel af mærket Zanussi. Badeværelse med brusehjørne udført i hvide klinker samt listeloft. Derudover et opholdsrum med trægulv, gipsonitplader el. lign. på loftet samt savsmuldstapet på væggene. Lille pulterrum med trægulv, som indeholder 3 ældre køleskabe. Hovedhuset indeholder på 1. sal: 3 værelser, alle med gipsonit-/masonitbeklædning på vægge og lofter samt linoleumsgulv/ plast. Etageadskillelsen hænger i flere rum, og renovering må derfor påregnes. Badeværelse med brusekabine, hvide klinker i kabinen samt grå/hvid linoleum/plastgulvbelægning. Sidebygningerne: De 2 sidebygninger fra 1995 er udført i gule mursten, rødt tegltag samt hvide vinduer og døre. Jf. BBR har bygningerne hver et benyttet areal på 117 m² samt tagetageareal på 63 m². Samlet erhvervsareal for hver bygning er opgjort til 117 m². En del af vinduerne trænger til renovering, men der er dog foretaget udskiftning af nogle vinduer og døre; især på sidebygningen til højre. Sidebygning til venstre (bygn. 3), indretning: Udført med Troldtektlofter, støbt betongulv samt pudsede vægge. Bygningen indeholder 2 rum/værelser med parketgulv samt 2 baggange/bryggerser; det ene med gule/røde klinker samt et med betongulv. Loftlem til uudnyttet tagetage. Badeværelse med brusekabine; alt i hvide/beige klinker samt fordelingsgang. Sidebygning til højre (bygn. 6), indretning: Udført med Troldtektlofter, støbt gulv samt pudsede vægge. Sandsynligvis gulvvarme i dele af bygningen. Indeholder 3 rum; 1 med parketgulv samt 2 med pudset betongulv. Badeværelse med bruser udført i grånistrede gulvfliser samt hvide klinker på væggene. Opgang til uudnyttet 1. sal. Dertil kommer en flere fritliggende bygninger, herunder: Staldbygning (bygn. 5) med et bebygget areal på 250 m², jf. BBR. Bygningen er udført i gule mursten med eternittag, hvor der ses en del mos på. Fremstår indvendig i oprindelig stand; pudsede vægge, ingen isolering samt frit udsyn til tagplader. Der er indrettet med 2 skillerum. Udhus (bygn. 4) med et areal på 200 m², jf. BBR. Bygningen ses delvist udført i mursten delvist i tagplader og træbeklædning. Der er eternitplader på taget. Indvendig udført med støbt betongulv. Der er opsat brændeovn samt en luft til luft-varme-pumpe. De fritlagte bjælker fremstår med angreb af borebiller el.lign., og ses i det hele taget at være temmelig nedslidte. I haven ses derudover en række af ”udhuse/legehuse” (8-10 stk.) som er opført i træ. Disse er ikke anført på BBR og vurderes ikke at udgøre nogen værdi – hverken økonomisk eller byggeteknisk. Auktionskøber gøres særligt opmærksom på, at ejendommen sælges som beset og uden nogen form for ansvar, forurening, fejl og mangler. Opmærksomheden henledes på, at beskrivelsen i et vist omfang baserer sig på offentlige registre, herunder tingbog, BBR-ejermeddelelse og kommunalt oplysningsskema, hvorfor der tages forbehold for oplysningerne. Potentielle auktionskøbere opfordres til selv at foretage de fornødne undersøgelser vedrørende ejendommens forhold.

Auktionsdato: 03.04.2018 kl. 11.30
Auktionsnr.: Aflyst
Salgsopstilling: -
Kategori: Bolig/erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 434 m²
Grund: 15.119 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Kerteminde kommune
Matrikelnr.: 8a, Hersnap By, Dalby
Ejendomsværdi: Kr. 2.500.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 251.600
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 26.2.2018
Annonceret i statstidende: 10.03.2018
AS-nr.: 450/2017
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Odense / Odense
Sagsnr: 96627
 
Rekvirent
Esben Bjerregård
Høgevej 4
7000 Fredericia

Telefon:   75 92 28 00
E-mail:   uht@fredericiaadvokaterne.dk
J.nr.:   03-312-041338
Fogedret
Fogedretten i Odense
Albanigade 30, 2. sal
Tinghusgården
5000 Odense C

Telefon:   66 11 47 12
E-mail:   tvang.ode@domstol.dk
Telefontid:   8.00-15.00

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/96627

Til toppen