tvangsauktioner.dk


Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup

919 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 27.2.2018

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Erhverv i Aalestrup


Besigtigelse: Se nedenfor:

BEMÆRK! "Erhvervsgrund - Recycling-plads" Besigtigelse: Onsdag 21-03-2018 kl. 13:00. Tilmelding er påkrævet senest den 19.03.2018 kl. 15. Du skal angive dit navn, telefonnummer og e-mail og tilmelding bedes ske til Hanne Fabricius, tf. 33 34 01 65 eller mail: hanne.fabricius@dlapiper.com.


Beskrivelse: Ejendommen Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup er en erhvervsgrund anvendt som såkaldt recycling-plads med modtagelse og deponi af erhvervsaffald, herunder bl.a. beton, træ, asfalt, tegl og i særdeleshed jord, herunder også lettere forurenet jord. Ejendommen har ifølge ejendommens tingbogsattest et samlet areal på 19.376 m², hvoraf vej udgør 0 m². Ejendommen består af matr. nr. 2 hø, Aalestrup by, Aalestrup og 2 ig, Aalestrup by, Aalestrup. Ejendommen har ikke nogen vandforsyning og intet afløb. Ifølge BBR meddelelsen er der to aktuelle byggesager på ejendommen. Køber opfordres til selv at afklare status med Vesthimmerlands Kommune, herunder hvordan der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Det præciseres, at ovenstående oplysninger er baseret på offentlige tilgængelige oplysninger, herunder bl.a. tingbogsattest og BBR meddelelse, hvorfor rekvirenten ikke indestår for rigtigheden heraf. Tilstødende matrikel, 35, Aalestrup by, Aalestrup, Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup Ejendommen Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup støder op til ejendommen Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup, og ejendommene har været anvendt som én fælles recycling-plads. Erhvervsgrundene på Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup og Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup fremstår således som én stor erhvervsgrund. Det fremhæves derfor udtrykkeligt, at tvangsauktionen alene omfatter ejendommen Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup og ikke Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup. For yderligere oplysninger omkring ejendommen henvises til bilag, som er vedlagt salgsopstillingen, herunder miljøgodkendelse og spildevandstilladelse m.v. Rekvirenten indestår ikke for, at vilkårene i miljøgodkendelsen tidligere er overholdt, ligesom rekvirenten ikke indestår for, at der ikke kan være sket kontinuitetsbrud.

Auktionsdato: 03.04.2018 kl. 9.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 381 downloads
Kategori: Erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 19.376 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Vesthimmerlands kommune
Matrikelnr.: 2hø, 2ig, Aalestrup by, Aalestrup
Ejendomsværdi: Kr. 775.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 775.000
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 27.2.2018
Annonceret i statstidende: 28.02.2018
AS-nr.: 16-56/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Aalborg / Aalborg
Sagsnr: 96699
 

Rekvirent


Advokat Anette Langballe Haahr Pedersen
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Århus C

Telefon:   33 34 08 49
E-mail:   Hanne.Fabricius@dlapiper.com
J.nr.:   315149-1t
Fogedret
Fogedretten i Aalborg
Badehusvej 17
Retssal 2
9000 Aalborg

Telefon:   99 68 84 00
E-mail:   foged.alb@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Aalborg med henvisning til AS-nr. 16-56/2018.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/96699

Til toppen