tvangsauktioner.dk


Langeslund Mark 25, 9460 Brovst

615 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 28.2.2018

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Landbrug i Brovst


Besigtigelse: Der er fremvisning af ejendommen beliggende Langeslund Mark 25, 9460 Brovst. Fremvisningen foretages tirsdag den 10. april 2018 kl. 09.00. Seneste frist for tilmelding er fredag den 6. april 2018. Ved ønske om fremvisning på det ovenfor anførte tidspunkt bedes henvendelse rettet til sagsbehandler, Henriette Duus Nielsen, på e-mailadresse hdn@stormadvokatfirma.dk med angivelse af ejendommens adresse. Såfremt der ikke modtages nogen henvendelser, vil der ikke blive afholdt fremvisning.

Omberammelse: Denne meddelelse erstatter tidligere meddelelse med nr. S15022018-209 da auktionen er blevet omberammet.


Beskrivelse: Ejendom beliggende i Jammerbugt Kommune. Ejendommens areal er ifølge tingbogen på 29.194 m² eller cirka 2,91 ha, hvoraf 0 m² udgør vej. Der gøres opmærksom på, at der på 18.000 m² af ejendommen er fredskovspligt, ligesom at ejendommen er pålagt landsbrugspligt. Beskrivelse af bygningerne: Der gøres indledningsvist opmærksom på, at BBR-ejermeddelelsen ikke stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Stuehus: Stuehus er opført i 1936, men bygningen er til-/ombygget i 1993. Stuehuset har et samlet boligareal på 129 m², hvoraf 80 m² udgør tagetage, hvoraf alene 9 m² er udnyttet. Ydervægge er opført i mursten (tegl, kalksten, cementsten) og tagdækning er cementsten. I stuehusets stueetage er der indrettet med køkken samt køkkenalrum, 1 stue, baggang, samt bad og toilet. Stuehusets overetage er indrettet med 4 værelser. Det bemærkes dog, at disse 4 værelser ikke er godkendt til beboelse, så vidt konkursboet er orienteret. Driftsbygninger: Driftsbygningerne består af følgende: • Maskinværksted, som er opført i 1936, men som er til-/ombygget i 1991. Bygningen har et samlet bygningsareal på 145 m². • Maskinværksted, som er opført i 1991 med et samlet bygningsareal på 101 m². • Lagerhal, som er opført i 1993 med et samlet bygningsareal på 48 m². Vand, afløb og varme: • Vand: o Vandforsyning: privat, alment vandforsyningsanlæg • Afløb: o Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet) o Udledningstilladelse: der foreligger inden kendt tilladelse • Varme: o Stuehus (bygningsnr. 1 i henhold til BBR) ? Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr ? Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) o Maskinværksted (bygningsnr. 2 i henhold til BBR) ? Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr ? Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas o Maskinværksted (bygningsnr. 3 i henhold til BBR) ? Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr ? Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Tekniske anlæg: • Anlægsnr. 1 – tank o Indhold: Mineralske olieprodukter o Størrelsesklasse: 1 o Etableringsår: 1990 o Driftsstatus i henhold til BBR: i drift o Placering: indendørs • Anlægsnr. 2 – tank o Indhold: Mineralske olieprodukter o Størrelsesklasse: 1 o Driftsstatus i henhold til BBR: i drift o Placering: indendørs • Anlægsnr 3 – tank o Indhold: Mineralske olieprodukter o Driftsstatus i henhold til BBR: i drift o Placering: indendørs Konkursboet er ikke i besiddelse af tankattesterne. Maskiner: Der medfølger ikke maskiner eller andet løsøre. Betalingsrettigheder: Betalingsrettigheder medsælges ikke ved tvangsauktionen, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettigheder efterfølgende af konkursboet. Der henvises til vedlagte oversigt over betalingsrettigheder. Servitutter: 15.04.1941 – Dok. om byggelinier mv. 25.06.1979 – Dok om højspænding mv. Miljø: Jammerbugt Kommune har i e-mail af 24.01.2018 oplyst, at der er ingen verserende miljøsager på ejendommen. E-mail er vedlagt denne salgsopstilling. Ejendomsskat og forsikring: 2. rate af ejendomsskatten for 2017 samt 1. rate af ejendomsskatten for 2018 er betalt til trods for ejendomsdatarapportens udvisende. E-mail fra Jammerbugt kommune af 07.02.2018, som bekræfter, at beløbet er betalt, er vedlagt salgsopstillingen. Bygningsforsikring er ligeledes vedlagt denne salgsopstilling. Policerne er i kraft og betalt frem til den 01.01.2019, selvom det fremgår af policen, at denne alene er gældende til 01.01.2018. E-mail fra Tryg af 23.01.2018, som bekræfter dette, er ligeledes vedlagt denne salgsopstilling. Ansvarsfraskrivelse: Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og at de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Auktionsdato: 16.04.2018 kl. 9.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 272 downloads
Kategori: Landbrug
Lejl.nr:
Bolig: 129 m²
Erhverv: 294 m²
Grund: 29.194 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Jammerbugt kommune
Matrikelnr.: 1dp, Langeslund, Brovst
Ejendomsværdi: Kr. 940.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 161.200
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 28.2.2018
Annonceret i statstidende: 02.03.2018
AS-nr.: 10/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Hjørring / Hjørring
Sagsnr: 96708
 

Rekvirent


Advokat (L) Rune Hyllested
Tankedraget 7, 5. sal.
9000 Aalborg

Telefon:   72 30 12 05
E-mail:   hdn@stormadvokatfirma.dk
J.nr.:   19184-T1
Fogedret
Fogedretten i Hjørring
Sct. Knuds Park 8
Retssal J
9800 Hjørring

Telefon:   99 68 56 20
E-mail:   foged.hjo@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Hjørring med henvisning til AS-nr. 10/2018.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/96708

Til toppen