tvangsauktioner.dk


Langeslund Mark 26, 9460 Brovst

602 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 28.2.2018

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Landbrug i Brovst


Besigtigelse: Der er fremvisning af ejendommen beliggende Langeslund Mark 26, 9460 Brovst. Fremvisningen foretages tirsdag den 10. april 2018 kl. 10.00. Seneste frist for tilmelding er fredag den 6. april 2018. Ved ønske om fremvisning på det ovenfor anførte tidspunkt bedes henvendelse rettet til sagsbehandler, Henriette Duus Nielsen, på e-mailadresse hdn@stormadvokatfirma.dk med angivelse af ejendommens adresse. Såfremt der ikke modtages nogen henvendelser, vil der ikke blive afholdt fremvisning.

Omberammelse: Denne meddelelse erstatter meddelelse med nr. S15022018-227, idet auktionen er blevet omberammet.


Beskrivelse: Ejendommen er beliggende i Jammerbugt Kommune. Ejendommens areal er ifølge tingbogen på 200.042 m² eller cirka 20 ha, hvoraf 0 m² udgør vej. Det bemærkes, at der er noteret fredskovspligt på 27.000 m² af ejendommens matrikler 1 p og 1 r Langeslund, Brovst, ligesom det bemærkes, at ejendommen er pålagt landsbrugspligt. Beskrivelse af bygningerne: Der gøres indledningsvist opmærksom på, at BBR-ejermeddelelsen ikke stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen, hvilket er konstateret ved besigtigelse af ejendommen. Stuehus: Stuehus er opført i 1880, men bygningen er til-/ombygget i 1996. Stuehuset har et samlet boligareal på 127 m². Ydervægge er opført i mursten (tegl, kalksten, cementsten) og tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Stuehuset er indrettet med køkken, stue, baggang, værksted samt 3 værelser. Driftsbygninger: Driftsbygninger består af følgende: • Svinestald, som er opført i 1910 med et samlet bygningsareal på 158 m². • Lade, som er opført i 1904 med et samlet bygningsareal på 288 m². • Garage/maskinhus, som er opført i 1916, men som er til-/ombygget i 1972. Bygningen har et samlet bygningsareal på 170 m². • Svinehus, som er opført i 1940 med et samlet bygningsareal på 60 m². • Grisehus, som er opført i 1944 med et samlet bygningsareal på 98 m². • Maskinværksted, som er opført i 1979, men som er til-/ombygget i 1997. Bygningen har et samlet bygningsareal på 448 m². • Maskinværksted, som er opført i 1998 med et samlet bygningsareal på 190 m². Bygningerne har været anvendt til produktion af stålkomponenter, men bygningerne er også indrettet med kontorafdeling med bl.a. frokoststue, toilet samt lille køkken alene med vask. På ejendommen forefindes endvidere 4 stk. hytter, hvor den ene af hytterne bl.a. har været anvendt som jagthytte. En enkelt af hytterne er tilsluttet kloak. Gyllebeholdere: På ejendommen forefindes endvidere 1 stk. gyllebeholder på 600 m³. Vand, afløb og varme: • Vand: o For matriklen 1 r Langeslund, Brovst: ? Vandforsyning: privat, alment vandforsyningsanlæg o For matriklen 1 vn Langeslund, Brovst: ? Vandforsyning: Privat, alment vanforsyningsanlæg • Afløb: o For matriklen 1 vn Langeslund, Brovst: ? Afløbsforhold: øvrige renseløsninger: mekaniske med direkte udledning. ? Udledningstilladelse: ikke oplyst. o For matriklen 1 r Langeslund, Brovst: ? Afløbsforhold: mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet) ? Udledningstilladelse: der foreligger ingen kendt tilladelse • Varme: o Stuehus (bygningsnr. 1 i henhold til BBR) ? Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr ? Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Tekniske anlæg: • Anlægsnr. 1 – tank o Indhold: Mineralske olieprodukter o Størrelsesklasse: 1 o Etableringsår: 1998 o Driftsstatus i henhold til BBR: i drift o Placering: over terræn, udendørs • Anlægsnr. 2 – tank o Indhold: Mineralske olieprodukter o Størrelsesklasse: 1 o Etableringsår: 1999 o Driftsstatus i henhold til BBR: i drift o Placering: over terræn, udendørs • Anlægsnr 3 – tank o Indhold: Mineralske olieprodukter o Størrelsesklasse: 1 o Etableringsår: 1984 o Driftsstatus i henhold til BBR: i drift o Placering: over terræn, udendørs Konkursboet er ikke i besiddelse af tankattesterne. Det bemærkes særskilt, at der på ejendommen befinder sig en nedgravet olietank, som er installeret i 1962, men som er afblændet i 1982. Maskiner: Der medfølger ikke maskiner eller andet løsøre. Forpagtning: Jorden er i forbindelse med konkursen bortforpagtet. Bortforpagtningsaftalen er gældende indtil 30.12.2018. Betalingsrettigheder: Betalingsrettigheder medsælges ikke ved tvangsauktionen, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettigheder efterfølgende af konkursboet. Der henvises til vedlagte oversigt over betalingsrettigheder. Servitutter: 15.04.1941 – Dok om byggelinier mv. 02.01.1945 – Dok om vej mv. om respekt. Servitutten er ikke digitalt tinglyst. 25.06.1976 – Dok om højspænding mv. 08.11.1984 – Dok om højspænding mv. vedr. 1R. 28.09.1988 – Dok om højspænding mv. luftfartshindringer, mv. master, mv. vedr. 1BG. 05.12.2008 – Deklaration vedr. ret til nedgravning af kabler mv., transformerstation mv. vedr. 2AD. Miljø: Jammerbugt Kommune har i e-mail af 24.01.2018 oplyst, at der er ingen verserende miljøsager på ejendommen. E-mail er vedlagt denne salgsopstilling. Det skal endvidere oplyses, at der skal gennemføres miljøtilsyn på ejendommen den 08.02.2018. På ejendommen forefindes et kar med syre, som ny køber af ejendommen vil skulle bortskaffe. Ejendomsskat og forsikring: 2. rate af ejendomsskatten for 2017 samt 1. rate af ejendomsskatten for 2018 er betalt til trods for ejendomsdatarapportens udvisende. E-mail fra Jammerbugt kommune af 07.02.2018, som bekræfter at ejendomsskatten er betalt, er vedlagt salgsopstillingen. Bygningsforsikring er ligeledes vedlagt denne salgsopstilling. Policerne er i kraft og betalt frem til den 01.01.2019, selvom det fremgår af policen, at denne alene var gældende til 01.01.2018. E-mail fra Tryg af 23.01.2018, som bekræfter dette, er ligeledes vedlagt denne salgsopstilling. Natur, skov og landbrug: På ejendommen forefindes beskyttede naturtyper i form af sø samt beskyttede vandløb. Endvidere er nogle af ejendommens matrikler beliggende indenfor en skovbyggelinje samt åbeskyttelseslinje. Ansvarsfraskrivelse: Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og at de i BBR- meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Auktionsdato: 16.04.2018 kl. 9.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 310 downloads
Kategori: Landbrug
Lejl.nr:
Bolig: 127 m²
Erhverv: 1.412 m²
Grund: 200.042 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Jammerbugt kommune
Matrikelnr.: 1vn, 1p, 1r, Langeslund, Brovst
Ejendomsværdi: Kr. 1.850.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 1.027.700
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 28.2.2018
Annonceret i statstidende: 02.03.2018
AS-nr.: 26/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Hjørring / Hjørring
Sagsnr: 96709
 

Rekvirent


Advokat (L) Rune Hyllested
Tankedraget 7, 5. sal.
9000 Aalborg

Telefon:   72 30 12 05
E-mail:   hdn@stormadvokatfirma.dk
J.nr.:   19184-t2
Fogedret
Fogedretten i Hjørring
Sct. Knuds Park 8
Retssal J
9800 Hjørring

Telefon:   99 68 56 20
E-mail:   foged.hjo@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Hjørring med henvisning til AS-nr. 26/2018.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/96709

Til toppen