tvangsauktioner.dk


Åvænget 22, 7323 Give

164 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 15.5.2018

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 0,00 

Villa i Give


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

2. auktion omberammet fra 17.05.18. Højeste bud på 1. auktion torsdag den 19.04.2018 var kr. 0.


Beskrivelse: Faktuelle oplysninger: Grundarealet er ifølge tingbogen 953 m², heraf 198 m² vej. Ejendommen er opført i år 1777 og indeholder 3 værelser, et køkken, et toilet og et badeværelse fordelt på 70 m² i henhold til BBR. Dertil har ejendommen en carport på 12 m² samt to udhuse på henholdsvis 16 m² og 7 m² i henhold til BBR. Udhuset på 7 m² er opført i år 1998. Der er ikke anført opførelsesår på de to øvrige bygninger i BBR. Ejendommen er opført som et bindingsværk med stråtag jf. BBR. Ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom på ejendomsvurderingen og er beliggende i landzone. Ejendommen opvarmes med fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) jf. BBR og har supplerende varme fra ovn til fast brændsel (brændeovn o.lign.). I henhold til BBR er der registreret 2 olietank. Tank etableret i år 1966 er ikke i drift og afblændet. Tank etableret i år 1987 er i drift og placeret indendørs. Som afløbsforhold er der registreret separat kloakeret spildevand samt tag- og overfladevand jf. ejendomsdatarapport. Der er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg. Det fremgår af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for en gældende skovbyggelinje. Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Det fremgår af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for en åbeskyttelseslinje. Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er inden for beskyttelseslinjen et generelt forbud mod ændringer. Derudover er ejendommen beliggende inden for en kirkebyggelinje. Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Vejle Kommunes hjemmeside. Beliggenhed: Ejendommen ligger i Vejle Kommune, som har ca. 113.978 indbyggere. Ejendommen ligger ud til en offentlig vej jf. kort over vejforsyning. Beskrivelse: I den lille landsby Langelund ligger denne ejendom med front ud til Åvænget. Der er tilknyttet en carport i sortmalet træ med plads til en personbil. Ejendommen er omkranset af en tilgroet have og ligger i udkanten af et skovområde. Der er tale om et ældre bindeværkshus med hvidmalet mursten og sortmalet træbjælker. Bygningen er fordelt på ét plan med to stuer, to mindre værelse og et badeværelse. Ejendommen fremstår generelt som uegnet til beboelse. I den ene stue er loftet brast, og tapetet er afskallet flere steder i huset. Der er gennemgående lavt til loftet. Ejendommen bærer præg af ælde og manglende vedligeholdelse, og det udvendige murværk indeholder flere alvorlige revner. Også bindeværkets træbjælker viser tegn på skader. Vinduerne udgøres af enkeltglas, som flere steder på huset er i stykker. Huset er opført med stråtag, som bærer synlige skader i form af råd, mos og huller. Bygningens skorsten står på hæld som følge af den nedslidte tagkonstruktion.

Auktionsdato: 31.05.2018 kl. 11.40
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 0,00 
Salgsopstilling: Hent 65 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 70 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 953 m² heraf vej 198 m²
Kommune: Vejle kommune
Matrikelnr.: 1y, Sdr. Langelund, Ringive
Ejendomsværdi: Kr. 480.000 (01.10.2017)
Grundværdi Kr. 111.200
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 15.5.2018
Annonceret i statstidende: 16.05.2018
AS-nr.: 7-58/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Kolding / Kolding
Sagsnr: 97803
 
Rekvirent
Advokat Morten Hjortebjerg Larsen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V

Telefon:   33 15 20 10
E-mail:   miol@kammeradvokaten.dk
J.nr.:   8920456 TONY/MIOL
Fogedret
Fogedretten i Kolding
Kolding Åpark 11
Mødelokale H
6000 Kolding

Telefon:   99 68 68 00
E-mail:   foged.kol@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Kolding med henvisning til AS-nr. 7-58/2018.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/97803

Til toppen