tvangsauktioner.dk


Lemvigvej 101, 7620 Lemvig

665 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 21.6.2018

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 510.000,00 

Erhverv i Lemvig


Besigtigelse: Ejendommen kan besigtiges fredag den 06.07.2018 kl. 8.30. Tilmelding skal ske på mail eller telefon senest kl. 12.00 den 04.07.2018 til: gd@uldall-laursen.dk eller på tlf.nr. 97412100. Oplys venligst: navn, tlf.nr. samt mail-adresse.


Beskrivelse: Tinglyst areal 23.543 m², heraf vej 0 m². Beskrivelse: Kontor/forretningsejendom indrettet til kræmmermarked/cafeteria. Ejendommen er opført i forskellige bygningsmaterialer, herunder en del opført i gule mursten med eternittag. Herudover en anden del med glasfacader mod vejen og fladt tag formentligt tagpap, som dog ikke har kunnet konstateres i forbindelse med besigtigelsen. Ejendommen er indrettet til kræmmermarked, hvor der på besigtigelsestidspunktet var fyldt med varer, formentlig tilhørende 3. mand/lejere. Selve bygningsdelen består af en tidligere boligforretning nu indrettet med kræmmermarked, bestående af forretningslokale med glasfacade mod vej. Fra forretningslokalet mod hal opført i gule mursten er indrettet cafeteria. I forbindelse med cafeteriaet er der toiletfaciliteter og opbevaringsrum/teknikrum samt disponibelt rum til opbevaring/kontor. I cafeteriaet henstår en række driftsmidler/driftsinventar som fremgår af billedmateriale og registrering vedhæftet salgsopstilling. Der tages forbehold for eventuelle 3. mands rettigheder. I forlængelse af cafeteriaet adgang til hal opført i gule mursten ligeledes indrettet til kræmmermarked/butikslokale/lager. Bag forretningslokalet/kræmmermarkedet en mindre opmagasinerings-/lagerhal adskilt med bræddevæg og porte. I forbindelse hermed ældre toiletfaciliteter bestående af 2 toiletter med håndvask, samt fyrrum/tidligere værksted, hvori ejendommens varmeinstallation/fyr er placeret. I bygningens østlige del ligeledes butikslokale/marked herunder indrettet med særskilt fiskeriafdeling. Hovedbygningen er efter oplysningerne fra BBR opført i 1975 med om- og tilbygning i 2001. Bygningens areal har i henhold til BBR et bebygget areal på 2.708 m² og et samlet erhvervsareal på 2.708 m². Bygningen har i henhold til oplysninger fra BBR egen varmeinstallation i form af centralvarme fra et eget anlæg. Bygningens vandforsyning er fra privat, alment vandforsyningsanlæg og bygningen har afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. I forlængelse af hovedbygningen forefindes et skur med vægbeklædning af metalplader og tagbeklædning ligeledes af metalplader. Skuret er formentlig den bygningsdel der er nævnt i BBR, som bygning nr. 2 med bebygget areal på 170 m², heraf erhvervsareal 170 m² og ingen varmeinstallation. Bygningen er anført i BBR som drivhus med blomstersalg, hvilket ikke umiddelbart stemmer overens med det ved besigtigelsen konstaterede, hvor bygningen var anvendt til opmagasinering af effekter fra kræmmermarked. Bygningen anført som nr. 4 med et bebygget areal på 19 m² heraf erhvervsareal 19 m² kunne umiddelbart ikke konstateres at være til stede. Bygningsmassen konstateres generelt at være i dårlig vedligeholdelsesstand.

Auktionsdato: 01.08.2018 kl. 9.00
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 510.000,00 
Salgsopstilling: Hent 216 downloads
Kategori: Erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 2.897 m²
Grund: 23.543 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Lemvig kommune
Matrikelnr.: 31n, Præstegården, Hove
Ejendomsværdi: Kr. 700.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 588.600
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 21.6.2018
Annonceret i statstidende: 22.06.2018
AS-nr.: 96/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Holstebro / Holstebro
Sagsnr: 98254
 
Rekvirent
Advokat (H) Ib Rene Laursen
Grønsgade 1
7500 Holstebro

Telefon:   97 41 21 00
E-mail:   gd@uldall-laursen.dk
J.nr.:   18-22556
Fogedret
Fogedretten i Holstebro
Stationsvej 58
7500 Holstebro

Telefon:   99 68 54 00
E-mail:   holstebro@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holstebro med henvisning til AS-nr. 96/2018.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/98254

Til toppen