tvangsauktioner.dk


La Cours Vej 1, 7430 Ikast

159 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 14.9.2018


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Ideel anpart i Ikast


Besigtigelse: Der vil - med forudgående aftale - ske fremvisning af ejendommen fredag den 05.10.2018 kl. 13.00 - 14.00. Tilmelding skal ske til sekretær Marie Bendix på max@kromannreumert.com. Eventuelle spørgsmål vedrørende ejendommen kan rettes til advokat Christian Holm Henriksen på chhn@kromannreumert.com.

Omberammet fra d. 21.09.2018.


Beskrivelse: Tinglyst areal 15.000 m², heraf vej 0 m². Større fabriks- og lagerejendom med tilhørende kontor- og velfærdsafsnit beliggende i Ikast. Ejendommens areal udgør 15.000 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er opført i 2001 med ydervægge i etagehøje betonelementer. Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen består af 2 bygninger og udenomsarealerne med parkeringsplader belagt med asfalt. I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 1 opført i 2001. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 5.121 m², hvoraf 4.347 m² er i grundplan. Bygning 1 er opført i betonelementer med tagpap med taghældning og indrettet med indgangsparti med adgang til reception og kontormiljø i 2 etager samt stort mødelokale og showroom i stueniveau. Endvidere kantine, bade-/omklædningsfaciliteter og printerrum. Bygningen opvarmes i henhold til BBR af naturgas. I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 2 en stor rå uopvarmet lagerhal opført i 2001 med metalplader som ydrevægge og bølgeblik som tagdækning. Bygningen er forsynet med stor port og traverskran. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 505 m². Ejendommen er indrettet med 2 lejemål. Den forrest del er udlejet til kontor, mens det bagerste del er udlejet til lager. Der er en samlet lejeindtægt for de udlejede lejemål på kr. 1.649.840 p.a. inkl. moms, drift- og varme aconto. Ejendommen er områdeklassificeret som ikke forurenet. Der henvises i den forbindelse til udskrift fra Danmarks Miljøportal vedlagt til nærværende salgsopstilling. Det bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst en række servitutter. Der henvises i forbindelse med kloak, afløbs- og vandforhold for ejendommen til den vedlagte Ejendomsdatarapport. Besigtigelse af ejendommen er sket den 15.08.2018 uden sagkyndig. Denne beskrivelse af ejendommen er alene af orienterende karakter, og kan ikke anses for udtømmende. Interesserede købere anbefales at søge sagkyndig bistand hos egen advokat, ejendomsmægler og/eller revisor. Ansvarsbegrænsning: Ejendommen sælges som den er og forefindes og uden ansvar for rekvirenten og fogedretten. Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til denne og rekvirenten må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen. Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende, eksempelvis ved ophævelse af tvangsauktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.





Auktionsdato: 12.10.2018 kl. 13.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 166 downloads
Kategori: Ideel anpart
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 5.626 m²
Grund: 15.000 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Ikast-Brande kommune
Matrikelnr.: 5n, Vådde by, Ikast
Ejendomsværdi: Kr. 15.000.000 (01.10.2017)
Grundværdi Kr. 1.960.800
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 14.9.2018
Annonceret i statstidende: 14.09.2018
AS-nr.: 215/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Herning / Herning
Sagsnr: 99175
 
Rekvirent
Advokat Christian Holm Henriksen
Rådhuspladsen 3
8000 Århus C

Telefon:   70 12 12 11
E-mail:   max@kromannreumert.com
J.nr.:   5006608
Fogedret
Fogedretten i Herning
Haraldsgade 28, Retssal C
7400 Herning

Telefon:   99 68 60 00
E-mail:   herning@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Herning med henvisning til AS-nr. 215/2018.



Kort link til denne ejendom
ta.dk/99175

Til toppen