tvangsauktioner.dk


Kanehøj-Møllevej 302 og Sandbjergvej 1, 4230 Skælskør

506 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 2.1.2019


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Skælskør


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Beskrivelse: Tinglyst areal: 15.002 m². Ejendommen er et enfamilieshus, der iflg. BBR er opført i 1915 i mursten og med tagdækning af fibercement og et bebygget areal på 145 m², der udgør boligarealet. Der er ikke udnyttet tagetage på 80 m² og kælder på 20 m². Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse den 05.12.2018 uden ejerens tilstedeværelse, offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog. Herudover er der til ejendommen (bygning 2) et udhus fra 1909 på 151 m² og opført i mursten med tagdækning af fibercement uden varmeinstallation og tidligere anvendt som staldbygning til svinehold. Bygning 3 er ifølge BBR opført i 1956 i mursten og tagdækning af fibercement på 100 m² uden varmeinstallation (tidligere staldbygning). Ved besigtigelsen kunne det dog konstateres, at yderbeklædningen var af træ. Bygning 4 er ifølge BBR opført i 1928 med ydervægge af træ og tagdækning med metalplader på 119 m² uden varmeinstallation (ladebygning). Bygning 5 er ifølge BBR opført i 1912 med ydervægge af mursten og tagdækning af tegl på 194 m² uden varmeinstallation (ladebygning). Bygning 6 er ifølge BBR opført i 1940 med ydervægge af træ og tagdækning med metalplader på 49 m² uden varmeinstallation (tidligere staldbygning til fjerkræhold). Ved besigtigelsen kunne det dog konstateres, at ydervæggene består af mursten. Bygning 7 og 8 kunne ved besigtigelsen ikke identificeres jf. BBR’s oplysninger. Desuden er der på ejendommen et enfamilieshus på adressen Sandbjergvej 1, der iflg. BBR er opført i 1860 i mursten og med tagdækning af tegl og et bebygget areal på 53 m², der udgør boligarealet. Der er ikke udnyttet tagetage på 30 m². Iflg. BBR er der på ejendommen 1 stk. Micon vindmølle på 750 kw. Haven består af en gård og indkørsel belagt med småsten. Derudover er der græsarealer, tættere bevoksede områder, og der er muligvis bortforpagtet et mindre markareal. Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed. Ejendommen Kanehøj Møllevej 302 opvarmes ifølge BBR med oliefyret centralvarmeanlæg og Sandbjergvej 1 med fast brændsel i ovn. Vandforsyning sker ifølge BBR fra enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme) og med afløb: mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Ejendommen fremstår ikke velholdt.

Auktionsdato: 22.01.2019 kl. 11.10
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 203 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 198 m²
Erhverv: -
Grund: 15.002 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Slagelse kommune
Matrikelnr.: 2a, 2g, Eggeslevlille By, Eggeslevmagle
Ejendomsværdi: Kr. 1.650.000 (01.10.2017)
Grundværdi Kr. 421.000
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 2.1.2019
Annonceret i statstidende: 04.01.2019
AS-nr.: 3-720/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Næstved / Næstved
Sagsnr: 100593
 

Rekvirent


Advokat (L) Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70 A, 1. sal
4200 Slagelse

Telefon:   58 50 31 10
E-mail:   tmo@ret-raad.dk
J.nr.:   043518
Fogedret
Fogedretten i Næstved
Gardehusarvej 5
Møderum 17
4700 Næstved

Telefon:   99 68 52 00
E-mail:   foged.nae@domstol.dk
Telefontid:   9.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Næstved med henvisning til AS-nr. 3-720/2018.Kort link til denne ejendom
ta.dk/100593

Til toppen