tvangsauktioner.dk


Gl. Søndervangsvej 1, 4200 Slagelse

437 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 2.1.2019


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Slagelse


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Beskrivelse: Tinglyst areal: 4.929 m². Huset er et fritliggende enfamilieshus, der iflg. BBR er opført i 1721 med et samlet boligareal på 171 m². Huset har iflg. BBR tagdækning af cementsten og er opført i mursten. Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse den 10.12.2018 uden ejers tilstedeværelse, offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog. Bygningen er ifølge BBR en gammel skole med 9 værelser, 3 toiletter, 1 bad og eget køkken. Kælderarealet udgør 8 m² og tagetagen er på 60 m². Ejendommen har iflg. BBR et anlæg med indhold af mineralske olieprodukter beliggende på ejendommen. Tanken er placeret udendørs og har en størrelse på 1.200 L. Haven består af græs med en terrasse og gangsti bestående af fliser. Derudover er der gammelt bebyggelse, som er delvist nedrevet, beliggende i naturlig forlængelse af hovedbygningen. Vedrørende adgangsforhold til ejendommen henvises til det vedlagte kort over vejforsyning. Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed. Ejendommen opvarmes ifølge BBR med centralvarme fra eget anlæg ved brug af flydende brændsel. Vandforsyning sker ifølge BBR fra et alment vandforsyningsselskab med afløb til mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

Auktionsdato: 22.01.2019 kl. 11.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 147 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 171 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 4.929 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Slagelse kommune
Matrikelnr.: 2a, Sønderup By, Sønderup
Ejendomsværdi: Kr. 1.550.000 (01.10.2017)
Grundværdi Kr. 427.200
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 2.1.2019
Annonceret i statstidende: 04.01.2019
AS-nr.: 3-721/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Næstved / Næstved
Sagsnr: 100594
 

Rekvirent


Advokat (L) Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70 A, 1. sal
4200 Slagelse

Telefon:   58 50 31 10
E-mail:   tmo@ret-raad.dk
J.nr.:   043516
Fogedret
Fogedretten i Næstved
Gardehusarvej 5
Møderum 17
4700 Næstved

Telefon:   99 68 52 00
E-mail:   foged.nae@domstol.dk
Telefontid:   9.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Næstved med henvisning til AS-nr. 3-721/2018.Kort link til denne ejendom
ta.dk/100594

Til toppen