tvangsauktioner.dk


Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling

651 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 9.1.2019


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Landbrug i Jelling


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Bemærk: Grundværdi er rettelig kr. 5.694.900,-. Det bemærkes, at auktionen er omberammet fra 10.01.2019.


Beskrivelse: Tinglyst areal 1.172.951 m², heraf vej 2.212 m². Ejendommen er en svin- og planteavlsejendom med et jordtilliggende på 117.295,1 ha. Der er ikke afgrøder på jorden eller dyr i staldene. Der er ifølge det oplyste rødstenstalde med udnyttelse til kip og rationelle arbejdsgange. Driftsbygningerne er indrettet med plads til 3.000 stk. 7-30 kg. grise samt 1.100 stipladser til sl. svin. Staldene er ifølge det oplyste renoverede i 2000-2004 med godt inventar, Skov ventilation, vådfodring + tørfodring i klimaafdelingen. Der er ifølge det oplyste miljøgodkendelse til 4.600 slagtesvin og 24.320 smågrise (7-26 kg). Bygning 1 – Stuehus Gl. Tingvej 10 Stuehus opført ifølge BBR i 1904 i røde mursten med naturskifer. Det bebyggede areal ifølge BBR andrager 188 m², kælderareal 20 m², udnyttet tagetage 130 m². Samlet boligareal 288 m² og erhvervsareal 30 m². Ejendommen er ifølge det oplyste moderniseret i 2010. Gulve af træ og klinker. Huset er indrettet med entre med adgang til gæstetoilet, soveværelse, køkkenalrum, stue, badeværelse samt værelse. Ved besigtigelsen forefandtes Siemens komfur, Bosch opvaskemaskine, Termex emhætte, Brandt keramisk kogeplade samt indbygget køleskab. Første salen er indrettet med 4 værelser, loftsrum og badeværelse. Der er med direkte udgang fra huset en garage med port og fladt tag. Opvarmning: Stokerfyr af mærket Baxi til piller Vandforsyning: Ifølge BBR enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Afløbsforhold: Ifølge BBR Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd. Huset er udlejet, jf. lejekontrakt. Husleje kr. 7.500 tillige med a’conto el kr. 500. Der er indbetalt depositum med kr. 22.500. Bygning 2 – Stuehus Gl. Tingvej 15 - medhjælperbolig Stuehus opført ifølge BBR i 1933 af røde mursten og røde tagsten. Det bebyggede areal ifølge BBR andrager 56 m² samt udnyttet tagetage 34 m². Samlet boligareal 90 m². Huset er indrettet med entre med opgang til loft og nedgang til lille kælder med oliefyr. Der er stue med brændeovn, køkken, badeværelse og baggang. Loftet er indrettet med 2 værelser. Der var ved besigtigelsen Voss komfur, emhætte samt Atlas køle/frys. Der er et lille udhus. Huset henstår tomt. Opvarmning: Olie – Olietank ifølge ejer i jorden. Vandforsyning: Ifølge ejer fra naboejendommen Gl. Tingvej 10. Afløbsforhold: Ifølge det oplyste pumpes spildevang fra Gl. Tingvej 15 til Gl. Tingvej 10. Bygning 3 – Ifølge BBR Stald til kvæg m.v. Ifølge BBR opført i 1940 på 400 m² samt udnyttet tagetage 400 m². Samlet erhvervsareal 800 m². Opført i mursten med eternittag. Bygning 4 – Ifølge BBR Stald til svin Ifølge BBR opført i 1970 til/ombygget i 1994. Bebygget areal ifølge BBR 700 m². Opført i mursten med eternittag. Bygning 5 – Ifølge BBR Lade til foder, afgrøder m.v. Opført ifølge BBR i 1940. Bebygget areal ifølge BBR 288 m². Opført i mursten med eternittag. Bygning 6 – Ifølge BBR Maskinhus, garage m.v. Opført i 1975. Bebygget areal 250 m². Opført i mursten med metalplader. Bygning 7 – Ifølge BBR Stald til kvæg m.v. Opført i 1875. Bebygget areal 240 m². Opført i mursten med metalplader. Bygning 8 – Ifølge BBR stald til svin Opført i 2000. Bebygget areal 1.170 m². Opført i betonelementer med metalplader. Betalingsrettigheder: Der medfølger ikke betalingsrettigheder. Køber kan kontakte kurator Michael Hansen – Penta Advokater med henblik på evt. køb heraf. Servitut tinglyst 08.04.2013 –Dan-Corn A/S Servitutten vil ifølge det oplyste, blive aflyst. Servitutter: Med hensyn til servitutter henvises i al væsentlighed til www.tinglysning.dk Jagtret: Jagtretten er ledig fra overtagelsen på auktion. Bemærkninger for grund ifølge BBR: Gyllebeholder på 800 m³ Gyllebeholder på 1.500 m³ fra 1994 Gyllebeholder på 3.000 m³ fra 2000 Fodersilo på 750 m³ samt 1.000 m³ Anlægsnr. 2 ifølge BBR – Tank indendørs etableret 2003. Anlægsnr. 3 ifølge BBR – Silo areal 167 etableret 2011. Iht. tilsynsrapport fra Vejle Kommune af 11.12.2018 skal det dykkede indløb i gyllebeholderen fra 1978 reetableres, idet det ikke er korrekt monteret. Køber overtager gylle i gylletankene, som de er pr. auktionsdagen. Beskrivelsen er baseret på besigtigelse af én ikke byggesagkyndig samt på oplysninger i BBR, hvilke oplysninger der ikke indestås for.

Auktionsdato: 31.01.2019 kl. 9.40
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 252 downloads
Kategori: Landbrug
Bolig: 378 m²
Erhverv: 3.478 m²
Grund: 1.172.950 m² heraf vej 2.212 m²
Kommune: Vejle kommune
Matrikelnr.: 10c, 11ø, 11a, 11aa, 11y, 11z, 11æ, 2n, 23c, 36c, 52, 59, 61 Hvejsel By, Hvejsel
Ejendomsværdi: Kr. 23.400.000 (01.10.2017)
Grundværdi Kr. 5.694.900
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 9.1.2019
Annonceret i statstidende: 11.01.2019
AS-nr.: 7-474/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Kolding / Kolding
Sagsnr: 100651
 

Rekvirent


Advokat (H) Johnny Norup
Hedemarken 23
7200 Grindsted

Telefon:   76 10 00 88
E-mail:   mara@penta.dk
J.nr.:   76481
Fogedret
Fogedretten i Kolding
Kolding Åpark 11
Mødelokale H
6000 Kolding

Telefon:   99 68 68 00
E-mail:   foged.kol@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Kolding med henvisning til AS-nr. 7-474/2018.Kort link til denne ejendom
ta.dk/100651

Til toppen