tvangsauktioner.dk


Salbrovad 36, 5610 Assens

317 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 9.1.2019

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Assens


Besigtigelse: Mandag, den 21. januar 2019, kl. 15.15. Tilmelding til fremvisning til Ingelise Larsen på ibl@ret-raad.dk eller tlf. 63 41 43 03.

Beskrivelse: Ejendommen er en beboelsesejendom beliggende i mindre bysamfund, tæt på Assens. Ejendommen er ifølge BBR opført i 1908 i gule mursten med tagdækning af eternitplader. Ejendommen er delvist udstyret med nyere plast termovinduer i stueetagen. Det samlede areal er ifølge BBR oplyst til 102 m². Det fremgår ikke, om den udnyttede tagetage er en del heraf. Det tinglyste areal er på i alt 1.143 m². Ejendommen er beliggende ud til offentlig vej. Til ejendommen hører en større have med flere skure til høns/hunde samt et ældre legehus. Et udhus er registreret i BBR med 12 m² uden nærmere specifikation for opførelsesår og materialer. Ejendommen indeholder entre med adgang til større badeværelse samt til ældre elementkøkken. Fra køkkenet er der adgang til stue. Fra køkkenet er der adgang til den udnyttede tagetage, som er èt stort rum. Hvidevarer er bortfjernet. Til ejendommen er opført ikke-færdiggjort tilbygning i træ, delvist med oprindelig terrasseflisebelægning, der indeholder forstue, lille toilet og større rum med oliefyr og olietank. Ejendommen bærer overalt præg af ikke-færdiggjort tilbygning og renovering. Ejendommen opvarmes ifølge BBR med olie. Der forefindes et oliefyr og en overfladetank. Vandforsyning sker ifølge BBR fra alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog. Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlig-hed. Efter det oplyste er varmeanlægget frakoblet og der er demonteret rør og radiatorer. Elinstallationen er under udskiftning og virker ikke.

Auktionsdato: 29.01.2019 kl. 10.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 125 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 102 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 1.143 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Assens kommune
Matrikelnr.: 7k, Tårup By, Barløse
Ejendomsværdi: Kr. 760.000 (01.10.2017)
Grundværdi Kr. 236.600
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 9.1.2019
Annonceret i statstidende: 11.01.2019
AS-nr.: 541/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Odense / Odense
Sagsnr: 100657
 

Rekvirent


Advokat (L) Jess Lykke Gregersen
Albaniegade 30, 1 sal
5100 Odense C

Telefon:   70 10 11 99
E-mail:   ibl@ret-raad.dk
J.nr.:   180-24-116083-ibl
Fogedret
Fogedretten i Odense
Albanigade 30, 2. sal
5000 Odense C

Telefon:   66 11 47 12
E-mail:   tvang.ode@domstol.dk
Telefontid:   8.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Odense med henvisning til AS-nr. 541/2018.Kort link til denne ejendom
ta.dk/100657

Til toppen