tvangsauktioner.dk


Stenaltvej 23, 8950 Ørsted

420 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 9.1.2019


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Ørsted


Besigtigelse: Mandag 21-01-2019 kl. 14:30. Bemærk, at tilmelding er påkrævet senest kl. 12 dagen inden besigtigelsen. Du skal angive dit navn, telefonnummer og e-mail.

Beskrivelse: Ældre ejendom i Voer. Areal ifølge tingbogen 3.835 m², heraf vej 360 m². Ejendommen er beliggende i landzone. Huset er ifølge BBR opført i 1850 og med en til-/ombygning i 1970. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 150 m². Samlet boligareal 140 m². Ydervæggene består af mursten og bindingsværk. Tagdækning består af eternit. Stuehus består af entre og bryggers, badeværelse, 4 værelser, køkken med ovn, emhætte, køle-/fryseskab, opvaskemaskine, stue med brændeovn samt selvstændig rum med separat adgang udefra. Boligen har ikke været beboet det seneste år, hvilket ejendommen bærer præg af. Samtidig formodes det ikke, at hårde hvidevarer er funktionsdygtige. Det er oplyst af ejeren, at oliefyr er frakoblet og centralvarmeanlægget frostsprængt. Varmekilde er brændeovn og der har tidligere været opsat en varmeblæser. Det må forventes, at alt forsyning er lukket og det vil koste et gebyr for genåbning hos det respektive forsyningsselskab. Udbygninger: Den ene udbygning er opført i 1850 og med en om-/tilbygning i 1983. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 316 m². Bygninger er opført i mursten og med eternittag og indvendig er der stålspær. Den anden udbygning er opført i 1966 og sammenbygget med den første udbygning. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 366 m². Bygning er opført i mursten og med eternittag. Indvendig er der opsat båse. Øvrige oplysninger: Varmeinstallation: Brændeovn. Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens rensningsanlæg Vejforsyning: Privat fællesvej. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Auktionsdato: 30.01.2019 kl. 10.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 170 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 140 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 3.835 m² heraf vej 360 m²
Kommune: Norddjurs kommune
Matrikelnr.: 8a, Voer By, Voer
Ejendomsværdi: Kr. 440.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 84.800
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 9.1.2019
Annonceret i statstidende: 11.01.2019
AS-nr.: 54-440/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Randers / Randers
Sagsnr: 100668
 
Rekvirent
Pernille Bønløkke
Østerbrogade 45
8500 Grenå

Telefon:   88 33 46 46
E-mail:   pb@lsalaw.dk
J.nr.:   15375
Fogedret
Fogedretten i Randers
Nørregade 1
Retssal F
8900 Randers

Telefon:   99 68 86 00
E-mail:   randers@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Randers med henvisning til AS-nr. 54-440/2018.Kort link til denne ejendom
ta.dk/100668

Til toppen