tvangsauktioner.dk


Mariendalsvej 7 B, 8800 Viborg

362 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 9.7.2019

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Erhverv i Viborg


Besigtigelse: Fremvisning af ejendommen vil kun ske efter forudgående henvendelse til DAHL. Interesserede skal se-nest torsdag den 25. juli 2019 kontakte sekretær Marianne Dinesen på e-mail mdi@dahllaw.dk eller på telefon 88 91 94 13 med ønske om en fremvisning. Fremvisningstidspunktet vil derefter blive meddelt de tilmeldte. Er der ingen tilmeldte senest den 25. juli 2019, vil der ikke blive fastsat noget fremvisnings-tidspunkt inden auktionen.

Forslag til alternativt opråb, så ejendommen først opråbes med respekt af 10 års uopsigelighed og derefter opråbes ejendommen uden respekt af den 10 årige uopsigelighed, som så udgår af lejekontrakterne. Det af de to opråb, som medfører den højeste budsum antages. Tvangsauktionen udløser ikke moms af budsum og størstebeløb.


Beskrivelse: Tinglyst areal 3.006 m², heraf vej 0 m². Lagerbygning med velfærdsfaciliteter, opdelt i flere særskilte lejemål i det vestlige Viborg. Ejendommen er registreret som en lagerbygning til erhverv og ifølge BBR-meddelelsen opført i 2009. Ydervæggene og tagdækningen er metalplader. Udenomsarealerne henligger med grus, belægningssten og græs. Bebygget areal udgør 943 m², som i det hele er registreret som erhvervsareal, jf. BBR-meddelelsen. Der er desuden en container/skurvognsbygning, som ikke ses registreret i BBR-meddelelsen. Erhvervsbygningen er opdelt i 8 forskellige enheder, som er udlejede til forskellige formål. Der er betongulve i værkstedshallerne, klinkegulve i de forskellige køkken-, toilet- og baderum og disponible rum med trægulve og faste tæpper. Loftsbeklædningen er en blanding af troldtekt- og gipspladelofter. I flere af lejemålene er der stålporte og visse steder på ydervæggene, er der skader efter påkørsler mv. De enkelte lejemål indeholder bl.a. et rengøringsfirma, et autoværksted, en multikulturel forening, lagerlokaler, og et af lejemålene anvendes til beboelse, selvom der ikke registreret noget boligareal i BBR. På tidspunktet for salgsopstillingens udarbejdelse har rekvirenten ikke modtaget samtlige lejekontrakter, hvorfor der tages forbehold for at begære alternativt opråb for så vidt angår videregående rettigheder, så som f.eks. uopsigelighedsbestemmelser eller bestemmelser om forkøbsret, idet sådanne videregående rettigheder ikke skal respekteres af Nykredit, da der ikke er tinglyst nogle lejekontrakter i ejendommen. Inden tvangsauktionen vil rekvirenten forsøge at indhente yderligere oplysninger om lejeforholdene, herunder lejekontrakter samt oplysninger om månedlige lejebetalinger og indbetalte deposita. Hårde hvidevarer og løsøre/driftsmidler tilhører i et vist omfang lejerne, hvilket skal respekteres af auktionskøber. Ifølge BBR-meddelelsen er ejendommen registreret som uopvarmede lagerlokaler, men der forefindes naturgas og varmtvandsbeholder. Vandforsyning sker fra alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Ejendommens afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg. Viborg kommune har oplyst, at der ikke er verserende byggesager, ligesom der ikke er registreret påbud efter Jordforureningsloven. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, oplysninger fra lejere samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Auktionsdato: 08.08.2019 kl. 9.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 183 downloads
Kategori: Erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 943 m²
Grund: 3.006 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Viborg kommune
Matrikelnr.: 560asd, Viborg Markjorder
Ejendomsværdi: Kr. 3.250.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 330.700
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 9.7.2019
Annonceret i statstidende: 11.07.2019
AS-nr.: 2-99/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Viborg / Viborg
Sagsnr: 102461
 

Rekvirent


Advokat (L) Thomas Møller Harhoff Kristensen
Lundborgvej 18
8800 Viborg

Telefon:   88 91 91 91
E-mail:   mdi@dahllaw.dk
J.nr.:   159054-740-TMK-MDI
Fogedret
Fogedretten i Viborg
Klostermarken 10
Retssal H
8800 Viborg

Telefon:   99 68 30 00
E-mail:   viborg@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Viborg med henvisning til AS-nr. 2-99/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/102461

Til toppen