tvangsauktioner.dk


Sæbyvej 2 og 2 B, 4270 Høng

713 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 16.7.2019


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Høng


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Omberammet fra 26.06.19. Beboelse og ubebygget areal. Den anførte ejendomsværdi og grundværdi vedrører begge matrikler.


Beskrivelse: Ejendommen matr. nr. 16 c Høng by, Finderup, beliggende Sæbyvej 2, 4270 Høng, med et tinglyst areal på 717 m², heraf vej 0 m² og en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 660.000, heraf grundværdi kr. 123.400, er et fritliggende 1-familieshus, der ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1882 og med et bebygget areal på 70 m², udnyttet tagetageareal på 40 m² og et samlet boligareal på 110 m², og som er opført med ydervægge af, jf. BBR-meddelelsen, andet materiale, og det samme gør sig gældende for tagdækningsmaterialet. Som rekvirenten vurderede det, er der bølgeeternittag og monterede plader som ydervægge. Matr. nr. 16 g Høng by, Finderup, beliggende Sæbyvej 2B, 4270 Høng, er et ubebygget areal på 1.908 m², heraf vej 0 m², og med en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 343.400, grundværdi kr. 343.400. NB vedrørende moms: Efter momslovens § 46 b skal der i visse situationer betales moms af budsum og størstebeløb relateret til en ”byggegrund”. Det er i denne sag konkret af rekvirenten vurderet, at da de to matrikler sælges samlet, og da Sæbyvej 2B, 4270 Høng, har en forholdsmæssig lav værdi, vil der alligevel ikke blive udløst moms. Hvis Skat, forelagt problemstillingen, måtte skønne, at der skal betales moms, er det ifølge rekvirentens opfattelse alene af den del af budsummen og størstebeløbet, der umiddelbart er allokerbar til det ubebyggede areal. Rekvirenten skønner i den situation, at beløbet er ubetydeligt og derfor bør bortfalde. Ex tuto nævnes, at det ser ud som om, en del af arealet er bebygget, da garagen delvist er placeret på Sæbyvej 2B, og også inddragende dette faktum fastholder rekvirenten sit udøvede, juridiske skøn. Ejendommen beliggende på Sæbyvej 2, 4270 Høng kan i øvrigt beskrives som følger: Ejendommen opvarmes med eget oliefyr, og olietank er placeret over terræn. Ifølge oplysningerne er olietanken, der er fritstående, på 1.200 liter. Vandforsyningen sker fra privat, alment vandforsyningsselskab, og afløb er til samletank. Ejendommen består af mindre entré, stue, der er under renovering (en smule lavt til loftet). Der er monteret en brændeovn. Køkkenet, der er af ældre dato, er monteret med køleskab af mrk. Gram, opvaskemaskine af mrk. Aeg, kogeplade af mrk. Bosch. Herudover er der et badeværelse i stueetagen med brusekabine, træloft og hvide fliser. Endelig er der på 1. salen diverse værelser. Der forefandtes herudover på grunden yderligere en garage, der ifølge BBR-meddelelsen er på 45 m². Aktuelt bruges den til opmagasinering, og endelig forefandtes der en mindre tilbygning, der ikke ses beskrevet i BBR-meddelelsen. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som BBR-meddelelsen, hvorfor hverken rekvirent eller fogedret kan indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen, og visse af oplysningerne hidrører fra nuværende ejer.

Auktionsdato: 02.09.2019 kl. 9.20
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 173 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 110 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 2.625 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Kalundborg kommune
Matrikelnr.: 16c, 16g, Høng by, Finderup
Ejendomsværdi: Kr. 1.003.400 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 466.800
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 16.7.2019
Annonceret i statstidende: 18.07.2019
AS-nr.: 40-138/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Holbæk / Holbæk
Sagsnr: 102550
 
Rekvirent
Advokat (H) Thomas Monberg
Amagertorv 11
1160 København K

Telefon:   33 15 01 02
E-mail:   mr@homannlaw.dk
J.nr.:   tm-28295
Fogedret
Fogedretten i Holbæk
Domhusstræde 1
Mødelokale 6
4300 Holbæk

Telefon:   99 68 66 00
E-mail:   holbaek@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holbæk med henvisning til AS-nr. 40-138/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/102550

Til toppen