tvangsauktioner.dk


Rustkammervej 2, 4180 Sorø

344 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 8.10.2019

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 170.000,00 

Villa i Sorø


Besigtigelse: Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted ifølge aftale med sagsbdl. Mette Hulstrøm, 57864617. Sagsnr. 57250


Beskrivelse: Enfamiliesejendom på Rustkammervej i Pedersborg ved Sorø. Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 26.08.2019 registreres parcelhus med pudsede ydervægge og tagdækning i cementsten. Indrettet med indgang til entre fra veranda, stue, soveværelse, badeværelse med toilet og brusebad, baggang, køkken med elkomfur, emhætte og køle-/fryseskab. Fra køkken trappe til åbent loft. Tilbygget udhus med pudsede ydervægge og eternittag. Indrettet med fyrrum med støbejernskedel og varmtvandsbeholder samt disponibelt rum med olietank. Fyret er uden brænder og ikke funktionsdygtigt. Tilbygget udhus med pudsede ydervægge og to fritliggende udhuse i træ. Ejendommen bærer præg af at have været ubeboet, og bygninger fremtræder i dårlig stand ude og inde. Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1877. Ydervægge i mursten og tagdækning i tegl. Samlet boligareal 87 m². Centralvarme fra eget anlæg, etkammer fyr til flydende brændsel. Udhus på 20 m² i mursten med tegltag. Udhus på 17 m² opført i 1877 i mursten med tegltag. Garage på 22 m² opført i 1968 i træbeklædning med tagdækning i PVC. Udhus på 7 m² opført i 1999 i træbeklædning med tagdækning i metalplader. Udhus på 3 m² opført i 1999 i glas. Se vedlagte BBR-meddelelse. Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej. Olietank registreret. Omfattet af kommuneplaner. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg og beliggende inden for en spildevandsplan med separatkloakering og med renseklasse. Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg. Omfattet af varmeplan med individuel naturgasforsyning og forbud mod elvarme. Beliggende i område med drikkevandsinteresser. Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet. Beliggende inden for en kirkebyggelinje. Se vedlagte ejendomsdatarapport med bilag Tinglyst areal 835 m², heraf vej 0 m². Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Auktionsdato: 13.11.2019 kl. 10.10
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 170.000,00 
Salgsopstilling: Hent 99 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 87 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 835 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Sorø kommune
Matrikelnr.: 40, Pedersborg By, Pedersborg
Ejendomsværdi: Kr. 1.150.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 502.100
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 8.10.2019
Annonceret i statstidende: 09.10.2019
AS-nr.: 3-350/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Næstved / Næstved
Sagsnr: 103342
 

Rekvirent


Advokat (H) Jens Otto Johansen
Nordre Ringgade 70 C
4200 Slagelse

Telefon:   57 86 46 00
E-mail:   mehu@advodan.dk
J.nr.:   57250
Fogedret
Fogedretten i Næstved
Gardehusarvej 5
Møderum 17
4700 Næstved

Telefon:   99 68 52 00
E-mail:   foged.nae@domstol.dk
Telefontid:   9.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Næstved med henvisning til AS-nr. 3-350/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/103342

Til toppen