tvangsauktioner.dk


Godthåbsvej 7, 8766 Nørre-Snede

372 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 9.10.2019

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Bolig/erhverv i Nørre-Snede


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Beskrivelse: Tinglyst areal 8.191 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser ca. 6 km fra Nørre Snede by. Boligdelen fremstår med ydervægge af røde teglsten, og taget er belagt med bølgeeternit. Den er indrettet med entre med trappe til 1. sal. Forstue. Vinkelophold-/spisestue med udgang til terrasse. Værelse. Ældre køkken med spisekammer. Soveværelse. Bryggers. Badeværelse med gulvvarme og bruseniche fra ca. år 2015. På 1. sal er der et værelse og et loftsrum, der ikke er registreret i BBR. Boligdelen fremstår noget slidt og trænger til modernisering. I boligdelen fandtes på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Bosch vaskemaskine, Blomberg tørretumbler, Elcold fryser, Voss komfur, Blomberg emhætte samt Gram køleskab. Herudover findes en erhvervsbygning på 810 m² iflg. BBR. Bygningen fremstår med ydervægge i pudsede teglsten og med bølgeeternittag. Bygningen er indrettet til produktion af forskellige former for TV og reklame-produktioner. Lokalerne indeholder bl.a. reception, 6-8 kontorer, kantine og møderum samt flere toiletter for personale og gæster, studie og produktionslokale på ca. 150 m² med ca. 5 m til kip og med ca. 3 m ved sideben. Lokalerne er efter det oplyste indrettet i 1997 og fremtræder i pæn stand. I erhvervsdelen fandtes på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Wasco vaskemaskine, Siemens komfur samt Bosch køleskab. Opvarmning sker med oliefyr. Der er tinglyst en lejekontrakt og en fremlejekontrakt i 1999, der formentlig ikke længere har betydning. Der er ikke nogen lejere nu. Lejer var ejers søn, og fremlejetagende selskab er lukket efter konkurs. Udenomsarealerne består af stabilgrus og ral ved indkørsel og i gårdsplads. Restarealet er udlagt i græs. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Vandforsyning er registreret som via enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme), og afløbsforhold er angivet som mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjer. Ejendommen ligger ikke ud til offentlig vej, og adgang sker via nabomatrikel. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygningsnr.: 1 Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1860. Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 150 m². Samlet bygningsareal 150 m². Samlet boligareal 150 m². Samlet areal: 150 m². Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme Bygningsnr.: 2 Bygning til kontor. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1928. Til-/ombygningsår: 1998 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Bebygget areal 810 m². Heraf indbygget garage 86 m². Samlet bygningsareal 810 m². Samlet erhvervsareal 810. Antal værelser: 11. Heraf antal værelser til erhverv: 11. Antal toiletter: 3. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme Bemærkninger for bygning: Videoproduktion med kontorer, studier, lager m.m. Tidligere staldbygning til kvæghold og svinehold, ladebygning. Oplysninger om grunde: Vand & afløb Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Udledningstilladelse: Der foreligger tilladelse Oplysninger om tekniske anlæg: Anlægsnr.: 1 Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift. Fabrikat/type: TITAN Etableringsår: 2005. Størrelsesklasse: 1 Placering: Indendørs. Fabrikationsnr.: 06H6179. Typegod-kendelsesnr.: 55-5820. Størrelse: 1.300 L Type: Enkeltvægget. Indhold: Fyringsgasolie Materiale: Plast.

Auktionsdato: 01.11.2019 kl. 11.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 123 downloads
Kategori: Bolig/erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 150 m²
Erhverv: 810 m²
Grund: 8.191 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Ikast-Brande kommune
Matrikelnr.: 8d, Boest by, Nr. Snede
Ejendomsværdi: Kr. 750.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 216.000
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 9.10.2019
Annonceret i statstidende: 09.10.2019
AS-nr.: 157/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Herning / Herning
Sagsnr: 103360
 

Rekvirent


Advokat (H) Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon:   33 12 45 22
E-mail:   sl@njordlaw.com
J.nr.:   510742-224384/SL
Fogedret
Fogedretten i Herning
Haraldsgade 28, Retssal C
7400 Herning

Telefon:   99 68 60 00
E-mail:   herning@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Herning med henvisning til AS-nr. 157/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/103360

Til toppen