tvangsauktioner.dk


Hammelvej 53, 8370 Hadsten

527 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 6.11.2019

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Hadsten


Auktionen er aflyst.


Besigtigelse: Anmodning om fremvisning af ejendommen bedes ske til sekretær Maibrit Runge på e-­mail: mr@homannlaw.dk i god tid forinden tvangsauktionens afholdelse.

Beskrivelse: Ejendommen matr. nr. 33 b Lyngå by, Lyngå, beliggende Hammelvej 53, 8370 Hadsten, med et tinglyst areal på 6.000 m², heraf vej 0 m² og en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 870.000, heraf grundværdi kr. 282.800, er en ejendom bestående af i alt 5 bygninger, der nærmere nedenfor bliver beskrevet. Ejendommen er tilsluttet privat, alment vandforsyningsanlæg, og afløb er mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. For så vidt angår de på grunden beroende tekniske anlæg henvises udtrykkeligt til BBR-meddelelsen, hvor nærmere er beskrevet vedrørende en nedgravet underjordisk tank på 1.500 liter, en tank på 1.200 liter, der er placeret over terræn og endelig en tank på 2.500 liter, der ligeledes er placeret over terræn. Selve ejendommen består af i alt 5 bygninger, jf. BBR-meddelelsen. Der skal dog udtrykkeligt gøres opmærksom på, at bygningerne generelt er i en ikke god vedligeholdelsesmæssig stand, og at visse af dem fremtræder alene med råvægge. Bygning nr. 1. Bygningen er opført i ydervægge af mursten og med tagdækningsmateriale af fibercement, jf. BBR-meddelelsen. Det bebyggede areal andrager 104 m², heraf tagareal 30 m². Det samlede boligareal er på 104 m². Bygning nr. 2. Bygningen har et bebygget areal på 112 m², jf. BBR-meddelelsen. Der er ikke varme i bygningen. Bygning nr. 3. Bygning nr. 3 er en lade og er opført i bindingsværk og med tag af fibercement og har et areal på 133 m², jf. BBR-meddelelsen. Bygning nr. 4. Bygningen er på 130 m² og er opført i letbeton og med fibercement som tagdækningsmateriale, jf. BBR-meddelelsen. Ifølge BBR-meddelelsen er der ingen varmeinstallation, og bygningen er karakteriseret som ”staldbygning til svinehold”. Bygning nr. 5. Bygning nr. 5 er i henhold til BBR-meddelelsen opført i 1976 og med ydervægge af betonelementer og med fibercement som tagdækningsmateriale og har ifølge BBR-meddelelsen et bebygget areal på 120 m² og er anvendt som ”maskinhus”. Der er ej heller varmeinstallation i denne bygning. Det gentages, at de ovennævnte bygninger er beskrevet således, som de fremstår i henhold BBR-meddelelsen, men i henhold til en konkret besigtigelse må det konstateres, at visse af bygningerne fremstår som ikke vedligeholdt, hvorfor en køber må påregne, at der skal udføres opretningsarbejder på de enkelte bygninger. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor hverken rekvirent eller fogedret kan indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Auktionsdato: 18.12.2019 kl. 10.00
Auktionsnr.: Aflyst
Salgsopstilling: -
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 104 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 6.000 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Favrskov kommune
Matrikelnr.: 33b, Lyngå By, Lyngå
Ejendomsværdi: Kr. 870.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 282.800
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 6.11.2019
Annonceret i statstidende: 08.11.2019
AS-nr.: 54-340/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Randers / Randers
Sagsnr: 103680
 
Rekvirent
Advokat (H) Thomas Monberg
Amagertorv 11
1160 København K

Telefon:   33 15 01 02
E-mail:   mr@homannlaw.dk
J.nr.:   28846
Fogedret
Fogedretten i Randers
Nørregade 1
Retssal F
8900 Randers

Telefon:   99 68 86 00
E-mail:   randers@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00Kort link til denne ejendom
ta.dk/103680

Til toppen