tvangsauktioner.dk


Hovborgvej 49, 7200 Grindsted

533 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 20.11.2019

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Erhverv i Grindsted


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

BYGNING PÅ LEJET GRUND!


Beskrivelse: Tinglyst areal for grunden 1.634 m², heraf vej 0 m², og iflg. BBR-meddelelsen er arealet for bygning på lejet grund 500 m². Ejendommen, der er opført i 1960, fremtræder med røde mursten samt grå facader, og taget er iflg. BBR-meddelelse af bølgeeternit. Ejendommen indeholder iflg. BBR-meddelelse stort lagerrum/værksted samt mindre depotrum samt toilet. Iflg. BBR-meddelelse udgør det bebyggede areal 500 m², svarende til erhvervsarealet. Ejendommen har tidligere været anvendt til snedkerværksted med sprøjtekabine. Vandforsyning: Ifølge BBR privat alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Ifølge BBR mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Der er ikke overensstemmelse med BBR og de faktiske forhold. Ejendommen er beliggende på lejet grund. Lejekontrakten med DSB Ejendomme er vedlagt salgsopstillingen. DSB kan tidligst opsige lejemålet den 31.12.2023. Årlig husleje for 2019 udgør kr. 11.839,96 med tillæg af skatter og afgifter kr. 3.093,62, eller i alt kr. 14.933,62. Iflg. lejekontrakten er der betalt depositum med kr. 3.676,50. Som rekvirent tager vi forbehold for en auktionskøbers mulighed for at kunne overtage lejemålet uden at skulle udrede skyldige restancer og en liebhaver kan eventuelt kontakte DSB Ejendomme, Tina B. Øelund, tlf. 2468 8647. Med hensyn til ejendommens servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Beskrivelsen er baseret på besigtigelse af én ikke byggesagkyndig samt på oplysninger i BBR, hvilke oplysninger der ikke indestås for.

Auktionsdato: 12.12.2019 kl. 9.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 176 downloads
Kategori: Erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 500 m²
Grund: -
Kommune: Varde kommune
Matrikelnr.: 16, Nr. Starup By, V. Starup - Bygning på lejet grund
Ejendomsværdi: Kr. 700.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 0
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 20.11.2019
Annonceret i statstidende: 21.11.2019
AS-nr.: 260/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Esbjerg / Esbjerg
Sagsnr: 103863
 

Rekvirent


Advokat Chresten Haugaard
Storegade 19
6740 Bramming

Telefon:   76 10 00 88
E-mail:   hano@penta.dk
J.nr.:   84772
Fogedret
Fogedretten i Esbjerg
Dokken 1
Retssal 13, 1. sal
6700 Esbjerg

Telefon:   79 13 66 77
E-mail:   esbjerg@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Esbjerg med henvisning til AS-nr. 260/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/103863

Til toppen