tvangsauktioner.dk


Hovedgaden Øst 59, 6500 Vojens

418 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 21.11.2019

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Bolig/erhverv i Vojens


Besigtigelse: Onsdag, den 4. december 2019, kl. 14:30. Tilmeldingsfrist onsdag, d. 4/12-19, kl. 12:00. Tilmeld dig her: https://www.itvang.dk/fremvisning/47002

Beskrivelse: Tinglyst areal 1.846 m² + 104 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i den mindre by Over Jerstal. Hovedhuset fremstår med ydervægge i gule mursten og taget er belagt med bølgeeternit. Sidehuset har gule mursten og pudsede facader samt tag af metalplader. Herudover findes udestue i træ med tag af tagpap. Næsten alle hovedhusets vinduer er nyere og af typen træ/alu, mens de resterende er i trærammer. Opvarmning sker med pillefyr. Huset er i stueetagen indrettet med: Stort bryggers med pergogulv og installation for vaskemaskine og tørretumbler. Pænt køkken/alrum med pergogulv, gulvvarme og hvide elementer fra Ikea. Opholdsstue med pergogulv. Udestue p.t. soveværelse med pergogulv. Værelse, der skal ændres til nyt badeværelse. Badeværelse med klinkegulv og brus. Hele tagetagen er under ombygning til repos/alrum, 2 værelser samt stort soveværelse. Lofterne er troldtektplader hhv. nedtagne lofter pga. ombygning. Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende hårde hvidevarer: Ikea keramisk bordkomfur, Ikea emhætte, Ikea indbygningsovn, Ikea opvaskemaskine, Samsung amerikanerkøleskab, Grundig vaskemaskine samt Samsung tørretumbler. Ejendommen er i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Dog fremstår stueetagen rigtig pæn men mangler etablering af nyt badeværelse samt enkelte færdiggørelser. Tagetagen er under total forandring. Hertil kommer udhusbygninger/garage/fyrrum, der fremstår i en dårlig stand. Udenomsarealerne er udlagt i almindeligt haveanlæg, der trænger til vedligeholdelse. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el. Der gælder områdeklassificering som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt. Der er planlagt ændring af kloakering fra fælles- til separatkloakering, hvortil må forventes omkostninger til tilslutning. Der er ikke registreret noget tidspunkt for ændringen. Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 07.01.2018, elinstallationsrapport med udløbsdato 26.07.2017 og energimærke, der er gyldigt til 28.07.2026. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført. Ifølge tilstandsrapporten er arealet afvigende ift. BBR. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1872. Til-/ombygningsår: 1971. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 6. Heraf antal værelser til erhverv: 1. Antal toiletter: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 170 m². Samlet bygningsareal 170 m². Samlet kælderareal 16 m². Samlet tagetageareal 105 m². Heraf udnyttet tagetage 44 m². Samlet boligareal 174 m². Samlet erhvervsareal: 40 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme. Oplysninger om grunde: Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Oplysninger om tekniske anlæg: Beliggende på matrikel 65. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform). Driftstatus: I drift. Etableringsår: 2001. Størrelsesklasse: 1. Placering: Indendørs. Fabrikationsnr.: 113966. Typegodkendelsesnr.: 01-5313. Størrelse: 1200 L. Indhold: Fyringsgasolie. Fabrikationsår: 2001. Materiale: Stål.

Auktionsdato: 09.12.2019 kl. 11.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 127 downloads
Kategori: Bolig/erhverv
Bolig: 174 m²
Erhverv: 40 m²
Grund: 1.846 m² heraf vej 104 m²
Kommune: Haderslev kommune
Matrikelnr.: 65, 231, Over Jerstal, Vedsted
Ejendomsværdi: Kr. 590.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 155.400
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 21.11.2019
Annonceret i statstidende: 21.11.2019
AS-nr.: 6-403/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Sønderborg / Sønderborg
Sagsnr: 103868
 

Rekvirent


Advokat (H) Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon:   33 12 45 22
E-mail:   hho@njordlaw.com
J.nr.:   510742-224400
Fogedret
Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10-12
Retssal 8
6400 Sønderborg

Telefon:   73 42 41 21
E-mail:   foged.son@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Sønderborg med henvisning til AS-nr. 6-403/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/103868

Til toppen