tvangsauktioner.dk


Spurvevænget 44, 4050 Skibby

745 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 10.2.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Sommerhus i Skibby


Besigtigelse: Torsdag den 5. marts 2020 kl. 13:00. Tilmelding via e-mail på insolvens@tvc.dk.

Opdateret salgsopstilling annonceret 20.02.2020, kl. 15.02


Beskrivelse: Ejendommens tinglyste areal udgør 1.395 m², heraf 0 m² vej. Ejendommen er et sommerhus beliggende i et sommerhusområde tæt på vandet. Ejendommen er ifølge BBR-meddelelsen opført i 1976 og om-/tilbygget i 1988. Ydervægsmateriale er tagbeklædning, og tagdækningsmateriale er cementsten. Sommerhusets samlede, bebyggede areal udgør 95 m². Huset er ifølge BBR-meddelelsen indrettet med fem værelser, et toilet og et køkken (med afløb og kogeinstallation). Ejendommen opvarmes via elektricitet og brændeovn. Vandforsyning sker fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Ejendommens afløbsforhold er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. I tilknytning til sommerhuset er der i 1992 opført et udhus på 40 m². Udhusets ydervægsmateriale er tillige træbeklædning, og tagdækningsmaterialet er fibercement, herunder asbest. Udhuset er placeret ved husets ene ende og er adskilt fra selve sommerhuset. Indgangen til udhuset består af en port. Af ejendomsdatarapporten fremgår, at ejendommen er beliggende indenfor et område omfattet af lokalplaner og kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen. Ovenstående oplysninger hidrører fra (udvendig) besigtigelse af ejendommen, offentlige registreringer, herunder BBR-meddelelsen, og ejendomsvurderingen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Auktionsdato: 17.03.2020 kl. 10.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 271 downloads
Kategori: Sommerhus
Lejl.nr:
Bolig: 95 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 1.395 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Frederikssund kommune
Matrikelnr.: 7bv, Vellerup By, Vellerup
Ejendomsværdi: Kr. 780.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 227.300
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 10.2.2020
Annonceret i statstidende: 14.02.2020
AS-nr.: 2/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Hillerød / Hillerød
Sagsnr: 104700
 

Rekvirent


Advokat (L) Kristian Haagen Larsen
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj

Telefon:   87 34 75 63
E-mail:   ceb@tvc.dk
J.nr.:   118190
Fogedret
Fogedretten i Hillerød
Søndre Jernbanevej 18
Lokale H
3400 Hillerød

Telefon:   47 33 87 00
E-mail:   hillerod@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Hillerød med henvisning til AS-nr. 2/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/104700

Til toppen