tvangsauktioner.dk


Byleddet 12, 4000 Roskilde

222 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 11.2.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Erhverv i Roskilde


Besigtigelse: Fremvisning tirsdag, den 25. februar 2020, kl. 11:00 og tilmelding skal ske til hho@njordlaw.com

Byleddet 14, 4000 Roskilde sælges samtidig på auktion.


Beskrivelse: Tinglyst areal 2.565 m², heraf vej 436 m². Ejendommen er en kontorejendom med ydervægge i teglsten og built-up-tag. Den er godt beliggende i erhvervskvarter i den østlige del af Roskilde, tæt på Københavnsvej, Holbækmotorvejen og Ro’s torv. Ejendommen er sammenbygget med Byleddet 14, der sælges samtidig på tvangsauktion. Der vil ske såvel samlet som særskilt opråb af ejendommene, og det samlet set højeste bud vil blive antaget. Sammenbygningen består af fælles indgangsparti til ejendommene, og der er fælles indkørsel med sf-sten med parkeringspladser foran samt flisebelagt sti til terrasse bag ejendommen ved kantinen i kælder. Reception er p.t. indrettet i nr. 14. Ejendommen har delvist fungeret som kontorhotel. Der er generelt indrettet med kontorer i den øverste etage og til dels i den nederste, mens en del af den nederste etage tillige anvendes opbevaring/lagerlokaler. I underetagen findes tillige kantine med storkøkken. Ifølge BBR samlet erhvervsareal 1.503 m², heraf samlet kælderareal 716 m², hvoraf kælderareal < 1.25 m 358 m². En række af ejendommens lokaler fremstår relativt hhv. helt nyistandsat, mens store dele af ejendommens lokaler trænger til istandsættelse eller opfriskning. Vinduer og døre trænger flere steder til udskiftning. Indvendigt fremstår ejendommen generelt lidt mørk med indervægge af røde teglsten. Gulvene er primært rødbrune klinkegulve og tæppebelagte gulve. Skillevæggene vurderes generelt ikke at være bærende, således at der i vidt omfang kan ændres på inddeling efter behov. Ejendommen er i et vist omfang udlejet, men står i vidt omfang tom. Som bilag til salgsopstillingen vedlægges oversigt over nuværende lejemål samt over fraflyttede lejemål, fra hvilke der er medtaget beløb i størstebeløbet til afregning af deposita m.v. Endvidere vedlægges kopi af lejekontrakter, hvortil henvises. I en række af lejekontrakterne fremgår, at lejere har adgang til Voxeværkets mødelokaler m.v., hvilket formentlig ikke er tilfældet efter afbrydelse af samarbejdet, idet administrator ikke inden fristen for aflevering af salgsopstillingen har leveret lovede oplysninger om fællesomkostninger, lejemål m.v., er visse oplysninger skønnet mens andre ikke kan gives. Såfremt der inden auktionen fremkommer relevante dokumenter, vil de blive uploadet på annoncen. Idet der generelt henvises til oversigten, skal her gøres bemærkninger om enkelte af lejemålene: For så vidt angår det fraflyttede lejemål til ”Sjæl & Sanser” beliggende i underetagen, er der mellem udlejer og lejer en tvist om, hvorvidt der var skimmelsvamp i lejemålet efter en vandskade, og om hvorvidt lejers ophævelse af lejekontrakten var berettiget. Såvel lejer som administrator har fået udarbejdet rapport om skimmelsvampforekomst. Begge rapporter er vedlagt salgsopstillingen. Lejer har gjort krav på returnering af depositum samt opgjort et erstatningskrav, hvilke krav er medtaget i størstebeløbet. Administrator/medejer har gjort gældende, at kravet er uberettiget. Samme lejemål benyttedes på besigtigelsestidspunktet til midlertidig bolig for håndværkere. Ifølge administrator er det aftalt, at håndværkerne til gengæld istandsætter lokaler i ejendommen. Efter det oplyste er aftalt kr. 3.500 pr. måned, der delvist modregnes i anvendte materialer. Det er oplyst af administrator, at fraflytning forventes sket på auktionstidspunktet. Administrator har ikke fremsendt kopi af aftale eller lignende. I to sammenhængende lokaler i underetagen stod ved besigtigelsen med en massagebriks og vaskemaskine og tørretumbler. Af lokalerne fremgik ”Klinikken”. Det er ikke lykkedes at få oplysninger om et eventuelt lejemål vedrørende disse lokaler. Om indretning bemærkes i øvrigt fra besigtigelsen: Stueetagen: - Kontor med gulvtæppe, malet og nyt trægipsloft - 2 x tomt kontor, som ovenstående, men under renovering - OptikIT: Storrum med 6 arbejdspladser, trægulv, akustiklofter, 4 kontorer, stort kontor med mødebord, møderum, 2 små teknikrum. - 3 x 2 toiletter, rødbrune klinker - 2 låste kontorum - 3 x stort kontor, gulvtæppe, hvide loftsplader (4 arbejdspladser) – tomt - McFlusion: Kontor, trægulv, loftsplade - Osteopat klinik, gulvtæppe, gipsplader, venteværelse til flere i indgangsparti - 3 x låst kontor - 1 x toilet - ude af drift, trappe til kælder - 1 x låst stort kontor - Toilet Underetagen: - Teknikrum, lagerrum under klargøring til nyt lager/klinikrum. Klinik trægulv - mangler færdiggørelse af udvendig beklædning - "Lejlighed": Frokoststue med hvide elementer og sort laminatbord, (90´erne), hårde hvidevarer: Keramisk komfur: Zanussi, opvaskemaskine: Bosch, vaskemaskine: Miele, køle-/fryseskab samt 2 værelser med senge - 2 lagerrum - Bagindgang, disp. rum under renovering. - Baderum, hvide fliser og klinker, ingen dørkarme, åben til loft, mangler afslutning af fuger samt finish - Toilet - samme som ovennævnte - 2 x lagerrum med malet betongulv - Teknikrum - 2 x toiletter med rødbrune klinker - 2 x lagerrum med vinylgulv + lagerrum låst - lagerrum/teknikrum - 3 x lagerrum, vinyl, sensorlys – tomme - Rengøringsrum, vinylgulv - Klinikrum, vinylgulv med forrum ("Klinikken") med Blomberg vaskemaskine og tørretumbler - Kantine, klinkegulv, adgang til udendørs terrasse - Storkøkken med stålelementer og bl.a. dobbelt køleskab, stål mrk.: Technodom, industriel komfur mrk: Berto´s, ovn rationel mrk.: Whiteefficiency, industriopvaskemaskine. Ejendommen opvarmes med el. Grunden er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) på baggrund af tidligere fremstilling af elektronik og finmekanisk værksted. Som bilag til salgsopstillingen vedlægges Region Sjællands afgørelse af 20.01.2016. Øvrigt materiale fra aktindsigt vedrørende forureningen kan fremsendes ved henvendelse. Ejendommen ligger ud til privat fællesvej, hvoraf noget er beliggende på matriklen. Der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse m.v., formentlig via grundejerforening. Der er tinglyst færdselsret til de omkringliggende matrikler. Der er tinglyst servitut om pligt til oprettelse af brandvæg og branddør, såfremt matr. nr. 1 nr og 1 ra (dvs. byleddet 12 og 14) får forskellige ejere. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el og tilslutningspligt til fjernvarme. Ejendommen er i BBR kategoriseret som ”Bygning til industri uden integreret produktionsapparat. På nuværende tidspunkt anvendes bygningen som ovenfor anført til kontor og lager. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygningsnr.: 1 Bygning til industri uden integreret produktionsapparat. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1979 Til-/ombygningsår: 2001 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Built-up Bebygget areal 787 m². Samlet bygningsareal 787 m². Samlet kælderareal 716 m². Heraf kælderareal < 1.25 m 358 m². Samlet erhvervsareal 1.503 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Elovne, elpaneler. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Bygningsnr.: 2 Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1998. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal: 65 m² Oplysninger om grunde: Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Auktionsdato: 03.03.2020 kl. 13.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 108 downloads
Kategori: Erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 1.503 m²
Grund: 2.565 m² heraf vej 436 m²
Kommune: Roskilde kommune
Matrikelnr.: 1nr, Hedegårdene, Roskilde Jorder
Ejendomsværdi: Kr. 10.300.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 1.064.500
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 11.2.2020
Annonceret i statstidende: 13.02.2020
AS-nr.: 14-314/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Roskilde / Roskilde
Sagsnr: 104712
 

Rekvirent


Advokat (H) Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon:   33 12 45 22
E-mail:   hho@njordlaw.com
J.nr.:   510742-224574
Fogedret
Fogedretten i Roskilde
Ved Ringen 1
Retssal 10
4000 Roskilde

Telefon:   99 68 76 00
E-mail:   auktion.ros@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Roskilde med henvisning til AS-nr. 14-314/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/104712

Til toppen