tvangsauktioner.dk


Byvejen 79, 5620 Glamsbjerg

331 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 20.5.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Glamsbjerg


Besigtigelse: Onsdag, den 3. juni kl. 15.00. Tilmelding nødvendig til Ingelise Larsen på tlf. 63414303 eller mail: ibl@ret-raad.dk

Beskrivelse: Huset er et fritliggende enfamilieshus, der iflg. BBR er opført i 1830 og til- og ombygget i 2009. Ejendommen er med bindingsværk og tagdækning med stråtag og har et bebygget areal på 248 m². Boligarealet er iflg. BBR 309 m². Indbygget garage 29 m² og indbygget udhus 46 m². Tagetage 164 m² heraf 136 m² udnyttet. Ejendommen indeholder i stueplan et bryggers, køkken/alrum, badeværelse, gang, stue og værelse, disp. rum og entre. På 1. sal er der to afdelinger, der indeholder i alt 3 værelser, toilet og stue samt hems og disponibelt rum. I køkken er der emhætte, ovn, keramisk kogeplade, opvaskemaskine og køleskab. Bygning 5: udhus fra 1988 på 22 m². Tagdækning PVC, materiale vægge, ej oplyst. Bygning 6: Udhus fra 1988 på 9 m² anvendt som læskur. Tagdækning tagpap, opført i træ. Bygning 7: Carport fra 2006 opført i mursten med tagdækning i fibercement. Det tinglyste areal er på i alt 5.807 m². Opvarmning: Centralvarme fra eget anlæg/brændeovn. Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Der er separatkloakeret: spildevand. Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog. Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed. Lån til betaling af stigning i grundskyld: Fra og med 2018 er stigning i grundskyld ”indefrosset” som lån, der forfalder i tilfælde af ejerskifte og påhviler sælger at betale. En auktion betragtes i den forbindelse efter rekvirentens opfattelse som et ejerskifte i relation til lånet. Lånet er ikke tillagt fortrinsret, og derfor er de indefrosne beløb ikke medtaget i størstebeløbet. Men i det omfang at sælger ikke indfrier, så har kommunen mulighed for at henholde sig til ejendommen og derved reelt pålægge auktionskøber udgiften. En auktionskøber må derfor indrette sit bud efter, at der påhviler en forpligtelse herfor. Denne er af kommunen i ejendomsdatarapporten – side 9 – opgjort til kr. 2.056,30 pr. 14.04.2020.

Auktionsdato: 09.06.2020 kl. 9.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 105 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 309 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 5.807 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Assens kommune
Matrikelnr.: 7f, Gummerup by, Køng
Ejendomsværdi: Kr. 1.950.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 450.600
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 20.5.2020
Annonceret i statstidende: 22.05.2020
AS-nr.: 53/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Odense / Odense
Sagsnr: 105627
 

Rekvirent


Advokat (L) Jess Lykke Gregersen
Albanigade 30, 1 sal
5100 Odense C

Telefon:   70 10 11 99
E-mail:   ibl@ret-raad.dk
J.nr.:   180-22-118850-lbl
Fogedret
Fogedretten i Odense
Albanigade 30
Kælderen
5000 Odense C

Telefon:   66 11 47 12
E-mail:   tvang.ode@domstol.dk
Telefontid:   8.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Odense med henvisning til AS-nr. 53/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/105627

Til toppen