tvangsauktioner.dk


Thostrupvej 2, 8860 Ulstrup

303 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 20.5.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Ulstrup


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Auktionskøbere gøres opmærksomme på, at fogedretterne overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.


Beskrivelse: Tinglyst areal 1.446 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i det åbne land, ca. 10 km nord for Thorsø. Huset fremstår med pudsede ydervægge, og taget er belagt med eternit. Vinduerne i boligdelen er fra ca. år 2000 og i plastrammer. Huset er indrettet med stor, bred gang med bryggersafdeling med skabe og vask samt plads til vaskemaskine, depotrum, 2 værelser, badeværelse med gulvvarme, kar og bruseniche samt bordarrangement, køkken/stue ud i et med gulvvarme, hvide låger med fyldninger og laminatbordplade samt med udgang til terrasse. Der er klinkegulv i bryggers, depotrum og badeværelse, trægulv i stue/køkken og tæppebelagte gulve i værelser. Lofterne er rustiklofter i alle rum, lud i værelse og køkken/stue. 1. sal er i dag ikke udnyttet. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Gorenje keramisk komfur, emfang i stål af ukendt mærke, Gram opvaskemaskine, Blomberg køleskab, Aeg vaskemaskine samt Grundig tørretumbler. Opvarmning sker med pillefyr. Herudover findes garage, der er sammenbygget med boligen samt separat carport med træbeklædning. De faktiske forhold er således i uoverensstemmende med BBR. Det vides ikke, om den faktiske indretning er sket med evt. relevante myndighedsgodkendelser. Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt og trænger generelt til en gennemgang. Vinduer og døre er meget misligholdt. Facaden trænger til en gennemgang, og der er revner, som ikke skønnes at være nye. Tagrender er fyldte og ikke ført til afløb. Indvendigt må bl.a. forventes omkostninger til rengøring. Der skønnes at være skimmelsvamp i det store værelse og i det andet værelse ses fugtpletter ved fodlister og i hjørnerne. I køkken ses mørke pletter, og puds er faldet ned. Toilettet er slået i stykker. Der mangler gerigter og tapet flere steder. Udenomsarealerne består af enkelt haveanlæg med stabilgrus i indkørslen, uplejet græsplæne samt flisebelagt terrasse med en del ukrudt. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Afløbsforhold er angivet som mekanisk rensning med nedsivning. Ejendommen er beliggende i et område, hvor der gælder renseklasse. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1914. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 5. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 115 m². Samlet bygningsareal 115 m². Samlet tagetageareal 22 m². Heraf udnyttet tagetage 22 m². Samlet boligareal 137 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Bygningsnr.: 2 Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1997. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement (asbestfri). Bebygget areal: 50 m². Beregningsprincip for areal af carport: Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider. Bygningsnr.: 3. Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1914. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal: 40 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varme-installation. Oplysninger om grunde: Vand & afløb. Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse.

Auktionsdato: 10.06.2020 kl. 14.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 97 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 137 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 1.446 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Favrskov kommune
Matrikelnr.: 3a, Tostrup By, Vellev
Ejendomsværdi: Kr. 670.000 (01.10.2019)
Grundværdi Kr. 152.400
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 20.5.2020
Annonceret i statstidende: 22.05.2020
AS-nr.: 54-67/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Randers / Randers
Sagsnr: 105633
 

Rekvirent


Advokat (H) Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon:   33 12 45 22
E-mail:   hho@njordlaw.com
J.nr.:   510742-224768
Fogedret
Fogedretten i Randers
Nørregade 1
Retssal F
8900 Randers

Telefon:   99 68 86 00
E-mail:   randers@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Randers med henvisning til AS-nr. 54-67/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/105633

Til toppen