tvangsauktioner.dk


Ingeborgsvej 6, 4593 Eskebjerg

1313 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 29.5.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Sommerhus i Eskebjerg


Besigtigelse: Fremvisning af ejendommen vil blive fastsat af fogedretten og være tæt på tvangsauktionsdagen. Interesserede bedes derfor løbende tilmelde deltagelse i besigtigelsen til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk og vil – så snart fogedretten har fastsat tidspunktet for besigtigelsen – modtage en mail med tidspunkt.

Beskrivelse: Ejendommen matr. nr. 3 dr Torpe by, Bregninge, beliggende Ingeborgsvej 6, 4593 Eskebjerg, med et samlet tinglyst areal på 1.073 m², heraf vej 0 m² og en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 450.000, heraf grundværdi kr. 141.500, er et sommerhus/fritidshus, der ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1983 med ydervægge af letbeton og tagdækningsmateriale med fibercement, bebygget areal på 55 m², og boligareal på 51 m². Herudover carport på 15 m² med indbygget skur på 4 m² opført i 1985 med træbeklædning og fibercement som tagdækningsmateriale. Ejendommen opvarmes med elovne og har vandforsyning via privat, alment vandforsyningsanlæg, og afløbsforhold er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, og der beror en udledningstilladelse, alt jf. BBR-meddelelsen. Indtil videre har det, med fogedrettens tilladelse, alene været muligt at besigtige og derved beskrive ejendommen ved en udvendig gennemgang. Sommerhuset kan i øvrigt beskrives som følger: Der er i alt 3 rum, badeværelse og køkken. Ovenfor nævnte carport på 15 m² og med indbygget udhus på 4 m² er beliggende ud til Ingeborgsvej. Så vidt det kan ses, er der komfur og køleskab i køkkenet, men dette vil i forbindelse med besigtigelsen, der forventeligt vil ske med fogedrettens bistand, nærmere blive beskrevet, og der vil inden tvangsauktionens gennemførelse blive udarbejdet og indlagt en tillægsbeskrivelse. Opmærksomheden henledes på de til salgsopstillingen vedhæftede vedtægter for grundejerforeningen, hvoraf fremgår, at der er pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Foranstående oplysninger hidrører alene fra offentlige registreringer og en udvendig besigtigelse. Inddraget er BBR-meddelelsen, hvorfor hverken rekvirent eller fogedret kan indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske. Der er ikke – og vil ikke – blive foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Fremvisning af ejendommen vil blive fastsat af fogedretten og være tæt på tvangsauktionsdagen. Interesserede bedes derfor løbende tilmelde deltagelse i besigtigelsen til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk og vil – så snart fogedretten har fastsat tidspunktet for besigtigelsen – modtage en mail med tidspunkt.

Auktionsdato: 22.07.2020 kl. 9.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 344 downloads
Kategori: Sommerhus
Lejl.nr:
Bolig: 51 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 1.073 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Kalundborg kommune
Matrikelnr.: 3dr, Torpe By, Bregninge
Ejendomsværdi: Kr. 450.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 141.500
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 29.5.2020
Annonceret i statstidende: 03.06.2020
AS-nr.: 40-139/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Holbæk / Holbæk
Sagsnr: 105731
 
Rekvirent
Advokat (H) Thomas Monberg
Amagertorv 11
1160 København K

Telefon:   33 15 01 02
E-mail:   mr@homannlaw.dk
J.nr.:   30750
Fogedret
Fogedretten i Holbæk
Domhusstræde 1
Retssal H
4300 Holbæk

Telefon:   99 68 66 00
E-mail:   holbaek@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holbæk med henvisning til AS-nr. 40-139/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/105731

Til toppen