tvangsauktioner.dk


Stationsgade 11 A, 8570 Trustrup

217 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 16.7.2020


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Trustrup


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Auktionskøbere gøres opmærksomme på, at fogedretterne overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.


Beskrivelse: Tinglyst areal 231 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende på en sidegade til Århusvej i Trustrup – og på en koteletgrund bag ejendommen Stationsgade 11B, der samtidig sælges på auktion ved samlet og særskilt opråb. Huset fremstår med pudsede ydervægge, og taget er belagt med cementtagsten i middel stand. Vinduerne er i trærammer og i middel stand. Vinduer og tagbelægning er efter det oplyste skiftet ifm. renovering i 2003. Huset er i stueetagen indrettet med: entré, badeværelse med enkelt bademiljø og brus, stue samt Ikea-køkken fra 2010. 1. sal er indrettet med et stort rum, som har været anvendt til kontor og soveplads. Husets lofter er gipslofter. Gulvene er laminatgulve i over middel stand, gulvtæpper på 1. sal og linoleumsgulv i badeværelset. Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende hårde hvidevarer: kogeplade af ukendt mærke, ovn af ukendt mærke, Bosch opvaskemaskine, køle-/fryseskab af ukendt mærke samt Bosch vaskemaskine. Ejendommen opvarmes primært med brændeovn og herudover el. Der er ikke installeret varmekilde på 1. sal, der opvarmes via brændeovn i stueetagen. Ejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Bag ejendommen findes 24 m² overdækning. Herudover findes mindre gårdhave. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el. Ejendommen ligger inden for kirkebyggelinjer. Området er fælleskloakeret, men med planlagt ændring til separatkloakering i 2020 og med ikrafttræden i 2021. Der må forventes omkostninger til tilslutning. Der er tilslutningspligt til fjernvarme ved nybyg og med forblivelsespligt. Området er områdeklassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1930. Antal etager u. kælder og tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Cementsten. Bebygget areal 60 m². Samlet bygningsareal 60 m². Samlet tagetageareal 40 m². Heraf udnyttet tagetage 40 m². Samlet boligareal 100 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.): Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Bygningsnr.: 3 Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1980. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: PVC. Bebygget areal: 24 m². Oplysninger om grunde Vand og afløb:Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Auktionsdato: 12.08.2020 kl. 13.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 96 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 100 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 231 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Norddjurs kommune
Matrikelnr.: 5co, Trustrup By, Lyngby
Ejendomsværdi: Kr. 500.000 (01.10.2019)
Grundværdi Kr. 45.700
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 16.7.2020
Annonceret i statstidende: 16.07.2020
AS-nr.: 54-72/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Randers / Randers
Sagsnr: 106206
 

Rekvirent


Advokat (H) Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon:   33 12 45 22
E-mail:   fek@njordlaw.com
J.nr.:   505530-067
Fogedret
Fogedretten i Randers
Nørregade 1
Mødelokale 24
8900 Randers

Telefon:   99 68 86 00
E-mail:   randers@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Randers med henvisning til AS-nr. 54-72/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/106206

Til toppen