tvangsauktioner.dk


Ellehammervej 1, 7430 Ikast

414 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 14.9.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Erhverv i Ikast


Besigtigelse: Fremvisning af ejendommen vil ske mandag den 5. oktober 2020 kl. 13.30 efter forudgående tilmelding til assistent Helle Horslund Kristiansen på tlf.nr. 88 91 92 41, eller e-mail hhk@dahllaw.dk senest dagen før kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning

Beskrivelse: Tinglyst areal 2.607 m², heraf vej 0 m². Erhvervsbygning, udlejet til autoværksted i Ikast. Ejendommen er en erhvervsejendom som er udlejet til autoværksted. De faktiske forhold adskiller sig væsentligt fra det i BBR-meddelelsen registrerede, hvilket kan bero på at der er en uafsluttet byggesag. Ifølge BBR-meddelelsen opførelsesåret anført som 1977 med om-/tilbygningsår 1981, men der er foretaget senere om-/tilbygningsarbejder. I BBR-meddelelsen er det registrerede erhvervsareal på 471 m². De faktiske forhold virker mere i overensstemmelse med arealangivelsen i den i salgsopstillingen værende erhvervslejekontrakt med allonge, hvor erhvervsarealet er anført til 975 m². Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Rundt om bygningen er befæstede arealer med belægningssten og arealerne anvendes til parkering mv. Bygningen har metalbeklædte ydervægge, stålpladetag og adskillige elektriske porte. I bygningens stueetage findes åbne værkstedsarealer med epoxy- og betongulve, indgangsparti/modtagelsesskranke, hvor der er klinkegulve, personale- og kundetoiletter samt en vaskehal. Vægbeklædningen er troldtektplader. Ifølge oplysninger fra lejers repræsentant har lejer forestået indretningen af det lejede, herunder tilhører driftsmidler, løsøre, inventar, udsugningsanlæg og autolifte lejer, som også har installeret it-ledninger og anlæg. Lejer betaler p.t. en månedlig husleje på kr. 35.000, hvortil der tillægges moms. Lejer afregner forbrug direkte til forsyningsværkerne. Erhvervslejekontrakten med allonge er tinglyst på ejendommen senere end rekvirentens pantebreve, hvorfor rekvirenten begærer alternativt opråb for så vidt angår de rettigheder, som er videregående end Erhvervslejelovens regler, hvilket fremgår af salgsopstillingens sider om vilkårene for alternativt opråb. På 1. salen forefindes venterum for kunderne, frokoststue, mødelokale, lager, omklædningsrum samt toilet og badefaciliteter, som for øjeblikket er under istandsættelse. Ejendommen opvarmes med fjernvarme, og i stueetagen er der gulvvarme, bortset fra i modtagelsen, hvor der er en varmepumpe som opvarmningskilde. Vandforsyning sker fra privat, alment vandværk. Ejendommens afløbsforhold er separatkloakeret spildevand + tag- og overfladevand. Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven, men der er ikke igangværende påbud efter loven. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, lejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som f.eks. BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed.

Auktionsdato: 09.10.2020 kl. 11.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 256 downloads
Kategori: Erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 471 m²
Grund: 2.607 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Ikast-Brande kommune
Matrikelnr.: 4up, Suderbæk By, Ikast
Ejendomsværdi: Kr. 1.100.000 (01.10.2019)
Grundværdi Kr. 312.800
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 14.9.2020
Annonceret i statstidende: 16.09.2020
AS-nr.: 104/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Herning / Herning
Sagsnr: 106751
 

Rekvirent


Advokat (L) Thomas Møller Harhoff Kristensen
Lundborgvej 18
8800 Viborg

Telefon:   88 91 91 91
E-mail:   hhk@dahllaw.dk
J.nr.:   166729-740-TMK-HHK
Fogedret
Fogedretten i Herning
Haraldsgade 28
Retssal D
7400 Herning

Telefon:   99 68 60 00
E-mail:   herning@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Herning med henvisning til AS-nr. 104/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/106751

Til toppen