tvangsauktioner.dk


Ingen adresse (Matr. nr. 1395, Kongsmark, Rømø m.fl.), 6792 Rømø

957 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 10.6.2021

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Landbrug i Rømø


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Landbrugsjord uden beboelse ved Havnebyvej, 6792 Rømø, 6792 Rømø. Se evt. mere på kort side 8.


Beskrivelse: Tinglyst areal 150.519 m², heraf vej 1.602 m². Der er tale om landbrugsjord uden beboelse, hvor det samlede areal udgør 150.519 m², hvoraf vej udgør 1.602 m². Ejendommen er registreret uden en adresse i tingbogen. Arealet er fordelt på 18 matrikelnumre jf. nedenstående. Matr.nr. 1395 Kongsmark, Rømø – arealet udgør 7.765 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1405 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 5.231 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1331 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 1.307 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1330 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 5.090 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1325 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 365 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1324 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 3.424 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1322 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 12.325 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1321 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 32.713 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 467 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 5.319 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 455 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 6.538 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 431 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 19.219 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 17 a Kongsmark, Rømø - arealet udgør 36.554 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1426 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 320 m², hvoraf vej 320 m². Matr.nr. 1425 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 3.130 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1424 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 5.118 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1407 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 1.772 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1406 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 3.047 m², hvoraf vej 0 m². Matr.nr. 1332 Kongsmark, Rømø - arealet udgør 1.282 m², hvoraf vej 1.282 m². Jorden er udlagt til brak. Efter oplysning fra ejer, medfølger der ikke betalingsrettigheder til jorden, ligesom der ikke modtages EU-støtte på jorden. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne, hvorfor oplysningerne kan adskille sig fra de faktiske forhold, og der indestås således ikke herfor. Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. En køber må acceptere at overtage jorden, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler. Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle evt. terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Auktionsdato: 01.07.2021 kl. 9.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 630 downloads
Kategori: Landbrug
Lejl.nr:
Bolig: 0 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 150.519 m² heraf vej 1.602 m²
Kommune: Tønder kommune
Matrikelnr.: 1395, 1405, 1331, 1330, 1325, 1324, 1322, 1321, 467, 455, 431, 17a, 1426, 1425, 1424, 1407, 1406, 1332, Kongsmark, Rømø
Ejendomsværdi: Kr. 2.450.000 (01.10.2019)
Grundværdi Kr. 2.109.500
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 10.6.2021
Annonceret i statstidende: 11.06.2021
AS-nr.: 6-111/2021
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Sønderborg / Sønderborg
Sagsnr: 108966
 

Rekvirent


Advokat Stefan Østerby-Jørgensen
Søndergade 58A
6520 Toftlund

Telefon:   74 83 10 62
E-mail:   mero@advodan.dk
J.nr.:   375-67446b-MERO
Fogedret
Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10-12
Retssal 9
6400 Sønderborg

Telefon:   73 42 41 21
E-mail:   foged.son@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Sønderborg med henvisning til AS-nr. 6-111/2021.Kort link til denne ejendom
ta.dk/108966

Til toppen