tvangsauktioner.dk


Dr. Sells Vej 25, 4293 Dianalund

456 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 10.9.2021

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Dianalund


Besigtigelse: For eventuel fremvisning af ejendommen bedes henvendelse rettet til Ret&Råd Slagelse på mailadresse slagelse-tw@ret-raad.dk med henvisning til j.nr. 053047.

Bemærk, at auktionen afholdes i Retten i Næstved, Mødelokale F, Kasernevej 20, 1., 4700 Næstved. Omberammet fra 07.09.2021.


Beskrivelse: Huset er et fritliggende enfamiliehus, der iflg. BBR er opført i 1850, tagdækning af strå, ydervægge er bindingsværk. Bebygget areal på 71 m², der udgør boligarealet. Det tinglyste areal er på i alt 795 m². Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog. Indvendig besigtigelse fandt sted den 13.07.2021. Ejer var ikke tilstede. 3 værelser som 2 stuer ud i ét og soveværelse. Formentlig støbte gulve under tæpper, lavloftet og med profilbrædder og bærende bjælker. Entré. Badeværelse med klinkegulv, toilet og brus. Køkken med klinkegulv og dør ud til haven bag huset. Opvaskemaskine, komfur, emhætte. Dør fra køkken til rum under renovering. Udhus på 19 m² i bindingsværk og stråtag. Garage på 14 m² med ydervægge af træ og med plasttag. Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed. Ejendommen har henstået ubeboet i en årrække og er stærkt misligholdt og forfalden med skader på tag, ydervægge og bindingsværk og med flere smadrede vinduer. Haven er fuldstændig tilgroet. Vedrørende adgangsforhold til ejendommen sker dette fra offentlig vej. Ejendommen opvarmes ifølge BBR med naturgas, hvilket dog ikke kan fastslås med sikkerhed. Der er brændeovn af ældre dato. Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat vandforsyningsanlæg med afløb som fælleskloakering. Der er iflg. BBR påbud om forbedret rensning med pligt til tilslutning til separatkloakering. Fristen udløb 04.09.2018. Sorø Kommune gør opmærksom på, at nye ejere af ejendommen vil modtage et nyt påbud om separatkloakering.

Auktionsdato: 12.10.2021 kl. 10.10
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 110 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 71 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 795 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Sorø kommune
Matrikelnr.: 21c, Tersløse by, Tersløse
Ejendomsværdi: Kr. 780.000 (01.10.2019)
Grundværdi Kr. 311.000
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 10.9.2021
Annonceret i statstidende: 14.09.2021
AS-nr.: 3-114/2021
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Næstved / Næstved
Sagsnr: 109434
 

Rekvirent


Advokat (L) Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70 A, 1. sal
4200 Slagelse

Telefon:   58 50 31 10
E-mail:   mmv@ret-raad.dk
J.nr.:   053047
Fogedret
Fogedretten i Næstved
Kasernevej 20, 1. sal
Mødelokale F
4700 Næstved

Telefon:   99 68 52 72
E-mail:   foged.nae@domstol.dk
Telefontid:   9.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Næstved med henvisning til AS-nr. 3-114/2021.Kort link til denne ejendom
ta.dk/109434

Til toppen