tvangsauktioner.dk


Ravnse Byvej 1, 4840 Nørre Alslev

596 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 22.11.2022

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Bolig/erhverv i Nørre Alslev


Besigtigelse: Mandag, den 12. december 2022, kl. 13.30. Der kræves tilmelding for at deltage i fremvisningen, hvilken tilmelding skal sendes til sekretær Maibrit Runge, mail: mr@homannlaw.dk

Salgsopstillingen er opdateret den 2. december kl. 12:38 med lejekontrakt. BEMÆRK EJENDOMMEN ER UDLEJET OG DER ER VEDHÆFTET LEJEKONTRAKT I BILAGENE, HVILKET OGSÅ VIL BLIVE NÆRMERE OPLYST VED TVANGSAUKTIONENS PÅBEGYNDELSE.


Beskrivelse: Ejendommen matr.nr. 8a Ravnse By, Nr. Alslev, beliggende Ravnse Byvej 1, 4840 Nørre Alslev, med et tinglyst areal på 8823m2, heraf vej 0m2 og med en ejendomsværdi pr. 1. oktober 2020 på kr. 1.700.000,00, heraf grundværdi kr. 275.700,00, og som ifølge BBR-meddelelsen består af i alt 5 bygningsdele: Bygning nr. 1 Enfamilieshus opført i 1854 med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af tegl, bebygget areal 225m2, heraf udnyttet tagetage på 146m2 og samlet boligareal på 225m2 (kælder 16m2), jfr. BBR-meddelelsen. Bygning nr. 2 Garage, fragtmandshal med plads til 2 køretøjer, opført i 1857 med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fibercement. Bebygget areal 263m2, jfr. BBR-meddelelsen. Bygning nr. 3. Udhus opført i 1857 med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fibercement. Bebygget areal 132m2 og er uden varmefaciliteter. jfr. BBR-meddelelsen. Bygning nr. 4. Udhus opført i 1857 med ydervægge af bindingsværk og tagdækningsmateriale af fibercement. Bebygget areal 167m2 og er uden varmefaciliteter. jfr. BBR-meddelelsen. Bygning nr. 5. Udhus opført i 1976 med ydervægge af ukendt materiale og tagdækningsmateriale af fibercement. Bebygget areal 252m2 og er uden varmefaciliteter. jfr. BBR-meddelelsen. Ejendommen kan i øvrigt beskrives som følger: Ejendommen har afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg og vandforsyning sker via privat vandforsyningsanlæg. Opvarmningen i boligenheden sker med olie og i henhold til BBR-meddelelsen beror der en fritstående olietank, der daterer sig til 1965. Beboelsesdelen, bygning nr. 1, består af køkken, badeværelse, stuer og diverse værelser. Lader sig umiddelbart svært detaljeret at beskrive, hvorfor en eventuel auktionskøber bør besigtige de konkrete forhold nærmere. De yderligere 4 bygninger, der alle har karakter af at være garage og udhuse og uopvarmede, kræver også en nøjere gennemgang for en auktionskøber. Der er gode adgangsforhold til ejendommen. Foranstående oplysninger hidrører fra en besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, navnlig BBR-meddelelsen, og hverken rekvirent eller fogedret indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske. En auktionskøber opfordres til nøje at gennemgå ejendommen og selv danne eget indtryk af stand af såvel hovedhuset som sekundære bygninger. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Fremvisning af ejendommen vil finde sted når der er et antal tilmeldte til en besigtigelse. Der skal derfor snarest muligt ske tilmelding til besigtigelse/fremvisning af ejendommen og tilmelding skal ske til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk . Der vil alene blive en fremvisning og hvis der ikke er tilmeldte vil der ikke være en fremvisning.

Auktionsdato: 14.12.2022 kl. 13.15
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 202 downloads
Kategori: Bolig/erhverv
Lejl.nr:
Bolig: 225 m²
Erhverv: 263 m²
Grund: 8.823 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Guldborgsund kommune
Matrikelnr.: 8a, Ravnse By, Nr. Alslev
Ejendomsværdi: Kr. 1.700.000 (01.10.2020)
Grundværdi Kr. 275.700
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 22.11.2022
Annonceret i statstidende: 24.11.2022
AS-nr.: 4-442/2022
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Nykøbing Falster / Nykøbing Falster
Sagsnr: 112005
 

Rekvirent


Advokat (H) Thomas Monberg
Amagertorv 11
1160 København K

Telefon:   33 15 01 02
E-mail:   mr@homannlaw.dk
J.nr.:   tm 35617
Fogedret
Fogedretten i Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 8
Retssal J
4800 Nykøbing Falster

Telefon:   99 68 44 00
E-mail:   nykobing@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Nykøbing Falster med henvisning til AS-nr. 4-442/2022 .Kort link til denne ejendom
ta.dk/112005

Til toppen