tvangsauktioner.dk


For rekvirenter


Er du rekvirent på en tvangsauktion, tilbyder vi at offentliggøre salgsopstillingen på www.tvangsauktioner.dk, indtil tvangsauktionen har været afholdt. Du skal blot fremsende salgsopstillingen pr. e-mail eller pr. post til vort kontor på følgende adresse:

Tvangsauktioner.dk
Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal
DK-2100 København Ø
NB! Mærk kuverten "Salgsopstilling".

T: +45 33 70 70 70

E: ta@tvangsauktioner.dk

Umiddelbart efter vi har modtaget salgsopstillingen, vil vi indscanne denne, kontrollere den for cpr. nr. og herefter uploade den på websitet, hvor salgsopstillingen inden for et døgn vil være tilgængelig for brugerne. Ved indsendelse bedes det oplyst, om der ønskes markedsføringspakke eller markedsføringspakke professionel.

Såfremt auktionen bliver aflyst eller omberammet, bedes du venligst give os besked herom, pr. e-mail.

Priser på tvangsauktioner.dk (pr. 1. maj 2015)

(2. auktioner, hvor 1. auktionen er annonceret inden 1. maj 2015, faktureres efter tidligere priser)

Markedsføringspakke Ekskl. moms
Annoncering af salgsopstilling (prisen dækker annoncering på både 1. auktion og 2. auktion)

Oprettelse og indtastning af data til annonce på www.tvangsauktioner.dk og www.itvang.dk

Annoncen vises yderligere på www.boliga.dk

Herudover vises Erhvervs- og udlejningsejendomme også på www.lokalebasen.dk og Landbrugsejendomme vises også på www.landbrugsavisen.dk

Cpr. scanning* samt manuel gennemgang af salgsopstillingen for cpr. numre samt sletning af samme

Tilføjelse af Justitministeriets tvangsauktionsvilkår, optælling og sidenummerering, upload til tvangsauktioner.dk i optimeret pdf-format, webhotelplads, trafikudgifter, service mv.

Upload af advokatens egne digitale fotos af ejendommen (indsendes sammen med salgsopstillingen)
kr. 3.200
Pris for annoncering af misligholdelsesauktion kr. 0

Markedsføringspakke Professionel Ekskl. moms
Annoncering af salgsopstilling (prisen dækker annoncering på både 1. auktion og 2. auktion)

Oprettelse og indtastning af data til annonce på www.tvangsauktioner.dk og www.itvang.dk

Annoncen vises yderligere på www.boliga.dk

Herudover vises Erhvervs- og udlejningsejendomme også på www.lokalebasen.dk og Landbrugsejendomme vises også på www.landbrugsavisen.dk

Cpr. scanning* samt manuel gennemgang af salgsopstillingen for cpr. numre samt sletning af samme

Tilføjelse af Justitministeriets tvangsauktionsvilkår, optælling og sidenummerering, upload til tvangsauktioner.dk i optimeret pdf-format, webhotelplads, trafikudgifter, service mv.

Professionel udvendig fotografering af ejendommen. Fotos kan hentes til brug for udarbejdelse af salgsopstilling

Upload af advokatens egne digitale fotos af ejendommen (indsendes sammen med salgsopstillingen)
kr. 4.200
Aflyst markedsføringspakke professionel (Ved bestilling af fotos på forhånd,hvorefter auktionen bliver afværget, inden salgsopstillingen er behandlet og markedsført) kr. 1.000
Pris for annoncering af misligholdelsesauktion kr. 0

*Vedr. CPR scanning – Med henblik på overholdelse af persondataloven, har vi en grundig kontrolprocedure der indbefatter følgende:

- Salgsopstilling læses manuelt igennem af to sagsbehandlere

- Salgsopstilling scannes igennem digitalt via specielt udviklet software program

- Ugentlig stikprøvekontrol fra ekstern konsulent

Bemærk


Bestilling af fotos til salgsopstillingen

Når tvangsauktionen er berammet, kan du som rekvirent bestille fotografering af ejendommen ved at logge ind på tvangsauktioner.dk under fanen "Admin / fotos".

Er du endnu ikke oprettet som rekvirent/advokat beder vi dig kontakte os pr. mail ta@tvangsauktioner.dk eller pr. telefon: 33 70 70 70 for oprettelse.

Vi sørger for at der bliver taget ca. 10 farvefotos af en professionel fotograf, som efter få dage kan downloades til brug for rekvirentens udarbejdelse af salgsopstillingen.

Ophavretten til samtlige fotos taget af vore fotografer, tilhører Tvangsauktioner.dk, men kan af rekvirenten frit benyttes til den konkrete tvangsauktion såfremt markedsføringspakke professionel bestilles.

Hvordan bestiller jeg fotos?


Vi henstiller


Betalingsbetingelser

Regningen udstedes til rekvirenten den dag, salgsopstillingen er tilgængelig på Tvangsauktioner.dk. Betalingen skal ske senest 8 dage herefter.

Beløbet for annoncering på tvangsauktioner.dk kan medtages under størstebeløbet jf. kendelse af 26. maj 2000 fra Holbæk Fogedret (AS nr. 111/99), og kendelse af 21. juni 2000 fra Nykøbing Sjælland Fogedret (AS nr. 148/99).

Såfremt De har spørgsmål til ovennævnte, kan vi kontaktes på telefon 33 70 70 70 eller på E-mail: ta@tvangsauktioner.dk


Til toppen