tvangsauktioner.dk


Kirkerupvej 70, 4200 Slagelse

253 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 20.4.2017

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 100.000,00 

Villa i Slagelse


Besigtigelse: Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehandler Marianne Hertz tlf. 57864665, sag 51916.

Beskrivelse: Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 01.03.2017 registreres fritliggende enfamilieejendom med pudsede ydervægge og eternittag. Indrettet med indgang direkte til stue, afblændet entré, stue med brændeovn, køkken med elkomfur, emhætte, køleskab og opvaskemaskine, badeværelse med toilet og brusebad, fyrrum samt baggang med trappe til tagetagen med to værelser. Tilbygget garage og gennemgang til udhus i to etager med pudsede ydervægge hhv. ydervægge i eternitplader el. lign. samt eternittag. Endvidere ses brændeskur. Ifølge BBR fritliggende enfamiliehus opført i 1865 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest. Boligareal 96 m², heraf 39 m² tagetage. Centralvarme fra eget anlæg md etkammerfyr og brændeovn. Udhus på 34 m² opført i 1865 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest. Udhus opført i 1855 i andet materiale og tagdækning i fibercement, herunder asbest. Bebygget areal 31 m² samt 24 m² tagetage. Garage på 12 m² opført i 1865 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest. Ifølge offentlig ejendomsdata beliggende i landzone ved offentlig vej. Udendørs olietank etableret i 2004 med sløjfningsfrist i 2044. Omfattet af kommuneplaner. Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Spildevandsafløb til mekanisk rensning med privat udledning til vandløb, sø eller hav. Beliggende i kloakopland og omfattet af spildevandsplan med pligt til tilslutning til spildevands-forsyningsselskab og forbedret rensning senest den 31.07.2017 hhv. planlagt separatkloakering til ikrafttræden i 2016. Beliggende i område med drikkevandsinteresser og inden for kirkebyggelinje. Tinglyst areal 570 m², heraf vej 0 m². Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Auktionsdato: 24.05.2017 kl. 10.30
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 100.000,00 
Salgsopstilling: Hent 48 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 96 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 570 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Slagelse kommune
Matrikelnr.: 7h, Kirkerup by, Kirkerup
Ejendomsværdi: Kr. 730.000 (01.10.2015)
Grundværdi Kr. 233.300
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 20.4.2017
Annonceret i statstidende: 21.04.2017
AS-nr.: 3-33/2017
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Næstved / Næstved
Sagsnr: 93017
 

Rekvirent


Advokat (H) Jens Otto Johansen
Nordre Ringgade 70 C
4200 Slagelse

Telefon:   57 86 46 00
E-mail:   mahe@advodan.dk
J.nr.:   51916 MAHE
Fogedret
Fogedretten i Næstved
Gardehusarvej 5
Møderum 17
4700 Næstved

Telefon:   99 68 52 00
E-mail:   foged.nae@domstol.dk
Telefontid:   9.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Næstved med henvisning til AS-nr. 3-33/2017.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/93017

Til toppen