tvangsauktioner.dk

Gladsaxevej 116, 2860 Søborg


© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Auktionen er afholdt

Erhverv i Søborg


Der vil være mulighed for besigtigelse af ejendommen fredag den 27.09.2013 kl. 14.00 efter forudgående tilmelding. Tilmelding er påkrævet og skal ske til advokatfuldmægtig Mikkel Larsby på e-mail MIL@mazanti.dk. Tilmelding skal ske senest torsdag den 26.09.2013 kl. 12.00. NB! Såfremt der ingen tilmeldte er til besigtigelsen, vil denne ikke blive gennemført.


Ejendommen har været anvendt til blandet erhverv og bolig. Bygningen er opført i 1922 og er ikke midlertidigt oprettet. Det bebyggede areal udgør 180 m², alt imens det samlede areal udgør 286 m². Heraf anvendes 180 m² til erhverv og 106 m² til bolig. Der findes desuden en kælder på 61 m². Areal iflg. tingbogen udgør 599 m², heraf vej 0 m². Ejendommen har været opvarmet ved naturgas med centralvarme fra eget anlæg (et-kammerfyr) ifølge BBR-meddelelse. Ejendommen fremstår som værende i bindingsværk udadtil, men er faldefærdig og bør nedrives. Grundkonstruktionen synes at være i beton. Afklædt inden døre, således at det kun er denne basiskonstruktion, som kan ses. Størstedelen af stueetagen er fyldt med murbrokker og andet byggeaffald. Kælderen er ikke besigtiget, idet konstruktionen ikke fremstår holdbar. Fra kældertrappen mærkes en kraftig lugt af mug / skimmelsvamp. Førstesalen er heller ikke besigtiget: Stueetagens tag ser nedslidt ud og konstruktionen fremstår ikke holdbar. Ejendommen består af: - Entré med trappe til førstesal. - Tre mindre rum placeret i en horisontal linje med ét til venstre for indgangen og to til højre. - Et langt lokale i midten af stueetagen med et baglokale i forlængelse af dette, bagest i ejendommen. Baglokalet har tilhørende bagindgang. Det bemærkes, at ejendommen ikke er besigtiget af en byggesagkyndig og at ovenstående oplysninger delvis er baseret på en besigtigelse af ejendommen og delvis på oplysninger tilgængelige i BBR-registret og øvrige offentlige registre.


Rekvirent
Bjarke Sanbeck
Amaliegade 10
1256 København K

Telefon:   33 14 35 36
Fax:   33 19 37 37
E-mail:   mil@mazanti.dk
J.nr.:   46185
Fogedret
Fogedretten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Telefon:   43 23 15 00
Fax:  
E-mail:   glostrup@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00Sagsnr: 73287
Kategori: Erhverv
 
Adresse: Gladsaxevej 116
2860 Søborg
Lejl.nr:
Kommune: Gladsaxe kommune
Matrikelnr.: 1fø, Buddinge
Bolig: 106 m2
Erhverv: 180 m2
Grund: 599 m2
 
Besigtigelse: -
Auktionsnr.: 1
 
Auktionsdato: 3.10.2013 kl 10.30
Auktionssted: Fogedretten i Glostrup
Retskreds: Glostrup
 
Statstidende: 13.9.2013
AS-nr.: 394/2013
 
Salgsopstilling: -
Ejendomsværdi: kr 2.300.000 (1.10.2012)
360° fotos: -

(Der er ikke Street View for denne ejendom)

Andre ejendomme:
Erhverv i Søborg
Erhverv i Gladsaxe kommune
Erhverv i Glostrup Retskreds
Erhverv på Sjælland

Kort link til denne ejendom:Til toppen