tvangsauktioner.dk


Østerled 6, 4000 Roskilde

342 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 19.4.2017

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Bolig/erhverv i Roskilde


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Det samlede boligareal udgør ca. 194 m2 incl. tilbygget bygning. Da de faktiske forhold på ejendommen ikke svarer til BBR-ejermeddelelsen, kan der være divergens i arealangivelserne dels i beskrivelsen og dels i BBR-ejermeddelelsen. Beboelsesdelen er udlejet.


Beskrivelse: Beboelsesejendom på 144 m² med udnyttet tagetage på 50 m² der er opført i 1920 i mursten, der er filset og blåmalet. Der er pålagt rødt tegltag. Ifølge BBR-ejermeddelelsen er 41 m² dæklager med i det bebyggede areal. Bygningen har tag af trapezplader. Ejendommen indeholder i stueetagen: Fordelingsområde med gammelt oliefyr og el-vandvarmer, brusebadeværelse med toilet og håndvask, 1 værelse, 1 soveværelse. Hvidt HTH køkken – gør det selv med Gorenje ovn, Vestfrost køleskab, Zanussi keramisk kogeplade, emhætte u/mrk. Stue med udgang til aflukket terrasse og Morsø pilleovn. Ved hovedindgangen er indrettet lille bryggers med Candy tørretumbler og Indesit vaskemaskine, der tilhører lejer. Hoveddøren til ejendommen kan ikke benyttes – i stykker. Første salen indeholder: Fællesrum, 2 værelser samt brusebadeværelse med toilet og håndvask. Døren til brusebadeværelset er i stykker. Det samlede boligareal udgør ca. 194 m². Da de faktiske forhold på ejendommen ikke svarer til BBR-ejermeddelelsen, kan der være divergens i arealangivelserne dels i beskrivelsen og dels i BBR-ejermeddelelsen. Skur med værksted. Opvarmning: Morsø pilleovn der tilhører lejer og som er opsat i stuen. Desuden elvarme. Ejendommen er udlejet med en månedlig lejeindtægt på kr. 4.000, jf. vedlagte kopi af lejekontrakt. Bemærk særlige vilkår: Opsigelse fraviger §2 med følgende: Fra lejers side er opsigelsesvarslet 6 måneder til den første hverdag i en måned. Fra udlejers side kan opsigelse ske med 12 måneders varsel til den første i en måned. Potentielle købere bør antage egen juridisk bistand i forbindelse med afklaring af muligheden for at opsige lejer. El-arbejde på ejendommen påkrævet. Ejendommen er hårdt angrebet af rotter og der er i et fordelingsområde i beboelsesejendommen samt i brusebadeværelset på 1. salen skåret huller i loftet, hvorigennem man har opsat rottefælder på loftet. Myreekspressen er sat på sagen. Der tages forbehold for tilstedeværelsen af de pågældende elinstallationer og hvidevarer, deres funktionsdygtighed og tredjemandsrettigheder. Bygning til erhverv på 341 m² der er opført i 1936 i mursten med ældre bølgeeternittag. Ejendommen har indskudt 1 salsrum. Gulvbelægningen er SF sten og klinker. Ejendommen indeholder forretningsareal til salg af e-cigaretter mv., areal til cykelforretning, forretningsareal til Pheiffer Nails samt lagerrum, værkstedsrum, møbelopbevaring og kontor mv. Der er ikke adgang til toiletforhold vedrørende erhvervsdelen på ejendommen. Ifølge BBR-ejermeddelelse udgør det indskudte etageareal 27 m². Erhvervsejendommen opvarmes med pilleovn og olievarmere. Der foreligger ingen erhvervslejekontrakter på ejendommen. Olietanke: Anlægsnr.: 1. Nedgravet tank fra 1975 på 7.000 l. til benzin. Tanken er i drift, se BBR-ejermeddelelsen. Da olietankens type ikke kendes og dermed heller ikke produktets beskaffenhed, kendes sløjfningsterminer som følge deraf heller ikke. Se i øvrigt olietankbekendtgørelsen. Anlægsnr.: 2. Indendørs olietank fra 1978 på under 6.000 l. Da olietankens type ikke kendes og dermed heller ikke produktets beskaffenhed, kendes sløjfningsterminer som følge deraf heller ikke. Se i øvrigt olietankbekendtgørelsen. Anlægsnr.: 3. Olietank fra 1967 mellem 6.000 l. – 100.000 l. Tanken er afblændet. NB! Ifølge lejerne er det gamle oliefyr brudt sammen og virker ikke, hvorfor der ikke forefindes funktionsdygtigt centralvarmeanlæg. De faktiske forhold på ejendommene svarer ikke til BBR-ejermeddelelsen. Det tinglyste areal udgør 1.297 m², heraf vej 193 m². Ejendommen er beliggende i landzone. Vand: Vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Matriklen er beliggende grundvandsfølsomt område. Nitratfølsomt indvindingsområde. Spildevandsplan 1847 – SOP er gældende for ejendommen. Renseklasse: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af total fosfor. Kode for område for renseklasseopland 2.2. Navn for område med renseklasseopland Isefjord og Roskilde Fjord. Forurening: Grunden er kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau 1, jf. § 4i Lov om Forurenet jord. Se endvidere afgørelse om kortlægning af muligt forurenet jord fra Region Sjælland. Beskrivelse af ejendommen: Opmærksomheden henledes på, at beskrivelsen i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Auktionsdato: 09.05.2017 kl. 9.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 110 downloads
Kategori: Bolig/erhverv
Lejl.nr:
Bolig: -
Erhverv: -
Grund: 1.297 m² heraf vej 193 m²
Kommune: Lejre kommune
Matrikelnr.: 10h, Glim By, Glim
Ejendomsværdi: Kr. 2.200.000 (01.10.2015)
Grundværdi Kr. 399.800
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 19.4.2017
Annonceret i statstidende: 21.04.2017
AS-nr.: 14-39/2017
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Roskilde / Roskilde
Sagsnr: 93002
 

Rekvirent


Advokat (L) Kirstine Rechnagel
Allehelgensgade 19
4000 Roskilde

Telefon:   46 35 40 17
E-mail:   hs@enp-advokater.dk
J.nr.:   23.716
Fogedret
Fogedretten i Roskilde
Ved Ringen 1
Retssal 10
4000 Roskilde

Telefon:   99 68 76 00
E-mail:   auktion.ros@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Roskilde med henvisning til AS-nr. 14-39/2017.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/93002

Til toppen