tvangsauktioner.dk


Smedestræde 4, 5400 Bogense

405 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 8.8.2018

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 30.000,00 

Villa i Bogense


Besigtigelse: Tirsdag, d. 28. august 2018, kl. 15.30. Tilmelding nødvendig.

Beskrivelse: Det tinglyste areal er på i alt 1.086 m². Ejendommen, der iflg. BBR er opført i 1900 og ombygget i 2014, er opført i pudsede mursten og med tagdækning dels med bølgeeternittag og dels med cementtagsten. Der er et bebygget areal på 132 m², der udgør boligarealet. Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog. Ejendommen består af: baggang med adgang til klinkebelagt toilet med bruseniche og til stort køkken, hvorfra der er adgang til stue med adgang til soveværelse med indbyggede skabe. Der er laminatgulve og listelofter i alle tre rum. Fra soveværelset er der adgang til ekstra værelse med linoleumsgulv og listeloft. Fra værelset er der adgang til haven. Udhus opført i pudset mursten og med cementtagsten på 50 m² er indrettet til bolig, og består af klinkebelagt entré, badeværelse med bruseniche samt stue med køkkenplads. Ejeren har oplyst, at Bogense Kommune har godkendt bygningen til beboelse. Af kommunens byggesagsarkiv fremgår, at kommunen den 25.10.2017 har meddelt tilladelse til at lave et værksted om til værelse og badeværelse. Af en til kommunen meddelt tegning fremgår, at den pågældende værkstedsbygning er placeret der, hvor bygning 3 i henhold til nugældende ortofoto er placeret. Af kommunens byggesag fremgår ligeledes af en BBR ejermeddelelse udstedt den 31.08.2017, at bygning 1 består af et boligareal på 91 m². Som det fremgår af den nuværende BBR ejermeddelelse, er bygning 1 i dag registreret med et boligareal på 132 m² og indeholdende to badeværelser. Forholdet vil af rekvirenten blive søgt afklaret inden auktionen. Endvidere er der en garage opført af træ på 15 m². Udhuset på 15 m² (bygning 4 på BBR) forefindes ikke. Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed. Ejendommen opvarmes ifølge BBR med centralvarme fra eget anlæg med udendørs olietank etableret i 2006. Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat, alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Auktionsdato: 04.09.2018 kl. 14.30
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 30.000,00 
Salgsopstilling: Hent 125 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 132 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 1.086 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Nordfyns kommune
Matrikelnr.: 11m, 11p, Nr. Esterbølle by, Nr. Sandager
Ejendomsværdi: Kr. 760.000 (01.10.2017)
Grundværdi Kr. 163.200
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 8.8.2018
Annonceret i statstidende: 10.08.2018
AS-nr.: 120/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Odense / Odense
Sagsnr: 98710
 

Rekvirent


Advokat (L) Palle Thomsen
Korsgade 2
5610 Assens

Telefon:   70 10 11 99
E-mail:   jf@ret-raad.dk
J.nr.:   180-31-114849-JF
Fogedret
Fogedretten i Odense
Albanigade 30, 2. sal
Tinghusgården
5000 Odense C

Telefon:   66 11 47 12
E-mail:   tvang.ode@domstol.dk
Telefontid:   8.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Odense med henvisning til AS-nr. 120/2018.

(Der er ikke Street View for denne ejendom)


Kort link til denne ejendom
ta.dk/98710

Til toppen