tvangsauktioner.dk


Krårupvej 10, 4990 Sakskøbing

1014 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 20.12.2018

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 1,00 

Villa i Sakskøbing


Besigtigelse: Kontakt rekvirenteBesigtigelse for panthavere og interesserede købere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614. Sag 55340.n

Beskrivelse: Enfamiliesejendom i landsbyen Krårup ved Sakskøbing. Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 06.11.2018 registreres enfamilieshus i mursten hhv. pudsede ydervægge og eternittag. Indrettet med entré, dagligstue, fire værelser, spisestue med udgang til terrasse, køkken, baggang og badeværelse. Fra entré trappe til tagetage. Tilbygget udhus/fyrrum med oliefyr, olietank og varmtvandsbeholder. Ejendommen trænger generelt til en del vedligeholdelse. Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1880 med om-/tilbygning i 2008. Ydervægge i mursten og tagdækning i fibercement, herunder asbest. Bebygget areal 148 m², heraf 16 m² indbygget udhus. Samlet boligareal 198 m², heraf 66 m² tagetage. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr til flydende brændsel. Bemærkning om manglende lovliggørelse. Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i landzone ved offentlig vej. Nedgravet olietank afblændet. Omfattet af kommuneplaner. Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Spildevandsafløb til mekaniks rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav og omfattet af spildevandsplan med renseklasse. Beliggende i område med drikkevandsinteresser. Tinglyst areal 1.572 m², heraf vej 0 m². Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Auktionsdato: 23.01.2019 kl. 11.00
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 1,00 
Salgsopstilling: Hent 288 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 198 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 1.572 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Guldborgsund kommune
Matrikelnr.: 14a, Krårup By, Våbensted
Ejendomsværdi: Kr. 1.050.000 (01.10.2016)
Grundværdi Kr. 206.300
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 20.12.2018
Annonceret i statstidende: 22.12.2018
AS-nr.: 4-997/2018
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Nykøbing Falster / Nykøbing Falster
Sagsnr: 100514
 

Rekvirent


Advokat (H) Jens Otto Johansen
Nordre Ringgade 70 C
4200 Slagelse

Telefon:   57 86 46 00
E-mail:   suql@advodan.dk
J.nr.:   55340
Fogedret
Fogedretten i Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 8
Retssal J
4800 Nykøbing Falster

Telefon:   99 68 44 00
E-mail:   nykobing@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Nykøbing Falster med henvisning til AS-nr. 4-997/2018.Kort link til denne ejendom
ta.dk/100514

Til toppen