tvangsauktioner.dk


Skovvej 10, 6990 Ulfborg

371 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 16.7.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Ulfborg


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Auktionskøbere gøres opmærksomme på, at fogedretterne overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.


Beskrivelse: Tinglyst areal 800 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i Staby, ca. 5 km fra Ulfborg, hvor der er indkøbsmuligheder, og ca. 27 km fra Holstebro. Huset fremstår med ydervægge i røde teglsten, og taget er belagt med bølgeeternit. Huset er indrettet med vindfang, badeværelse med brus og skabsarrangement med lyse trælåger og hvid vask, soveværelse med skabsvæg, værelse, fyrrum med pillefyr og køkken i åben forbindelse med stue. Køkkenet er med lyse trælåger og bordplade i laminat med vask. Der er pudset loft i fyrrum, træloft i vindfang, badeværelse og værelser, mens køkken og stue har troldtektlofter. Der er betongulv i fyrrum, klinkegulv i badeværelse og vindfang, trægulve i værelser og laminatgulv i køkken og stue. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Voss kogeplade, Silverline emhætte, Gorenje ovn, Beko opvaskemaskine samt Gorenje køleskab. Ejendommen opvarmes med pillefyr. Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Ruder er itu, flere steder mangler sålbænk under vinduerne, skorsten trænger til vedligeholdelse af fuger, og et nedløbsrør mangler. Fyret synes at være et gammel oliefyr, der er bygget om til et pillefyr. Ifølge BBR findes to olietanke – hhv. en nedgravet fra 1969, der er sløjfet og en fra 1988, der er registreret som værende i drift, hvilket ikke synes at være tilfældet. Til ejendommen hører desuden god, brugbar dobbeltcarport med indbygget udhus samt gammelt udhus på 20 m². Udenomsarealerne består af belægningssten i indkørsel og granitskærver i indkørsel til carporten. Haven er omkranset af hæk og med græs, beplantning samt terrasse med belægningssten. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Området er fælleskloakeret, men med planlagt separatkloakering med statusændring i 2021 og ikrafttræden i 2023. Der må forventes omkostninger til tilslutning. Der er tinglyst servitutter om højdebegrænsning. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1969. Antal etager u. kælder og tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 112 m². Overdækning (ikke del af bebygget areal) 16 m². Samlet bygningsareal 112 m². Samlet boligareal 112 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Bygningsnr.: 2 Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: Ukendt. Bebygget areal: 20 m². Bygningsnr.: 3 Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 2015. Materialer: ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Built-up. Bebygget areal: 44 m². Heraf indbygget udhus: 15 m². Beregningsprincip for areal af carport: Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider. Oplysninger om grunde: Vand og afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand. Bemærkninger for grund: Ejendommen er beliggende i fælleskloakeret opland. Ejendommen skal på sigt kloaksepareres, jf. spildevandsplanen. Oplysninger om tekniske anlæg: Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform). Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1969. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk. Sløjfning: Tanken er tømt, afblændet og opfyldt. Sløjfningsår: 1988. Størrelse: 1.500 L. Indhold: Fyringsgasolie. Anlægsnr.: 2 Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform). Driftstatus: I drift. Etableringsår: 1988. Størrelsesklasse: 1. Placering: Ukendt. Fabrikationsnr.: 7087. Størrelse: 1.200 L. Indhold: Fyringsgasolie. Materiale: Stål.

Auktionsdato: 12.08.2020 kl. 9.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 143 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 112 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 800 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Holstebro kommune
Matrikelnr.: 137ai, Den Største Del, Staby
Ejendomsværdi: Kr. 420.000 (01.10.2019)
Grundværdi Kr. 68.400
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 16.7.2020
Annonceret i statstidende: 16.07.2020
AS-nr.: 10A-81/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Holstebro / Holstebro
Sagsnr: 106208
 

Rekvirent


Advokat (H) Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon:   33 12 45 22
E-mail:   fek@njordlaw.com
J.nr.:   505530-069
Fogedret
Fogedretten i Holstebro
Stationsvej 58
Retssal C
7500 Holstebro

Telefon:   99 68 54 00
E-mail:   holstebro@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holstebro med henvisning til AS-nr. 10A-81/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/106208

Til toppen