tvangsauktioner.dk


Carl Medingsvej 41, 4230 Skælskør

399 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 8.11.2019


Del: Facebook, e-mail    |       |   

Højeste bud på 1. auktion Kr. 10.000,00 

Villa i Skælskør


Besigtigelse: Kontakt rekvirenten

Ejendommen er udlejet. Forslag til særlige vilkår, idet ejendommen er uensartet behæftet: Fællesprioritet = pant i såvel matr. nr. 158 f og 158 p, der samlet udgør 520 m². Særprioritet = udlæg, der alene er tinglyst i matr. nr. 158 f, der udgør 433 m². Af den samlede ejendomsværdi på kr. 1.000.000,00 udgør grundværdien kr. 321.800,00. Det samlede areal på 520 m² har en m² pris på kr. 618,8461 pr. m². Andelen af de enkelte matriklers værdi af grundværdien på kr. 321.800,00 kan opdeles som følger: Matr. nr. 158 f = 433 m² x kr. 618,8461= kr. 267.960,39 Matr. nr. 158 p= 87 m² x kr. 618,8461= kr. 53.839,61 I alt kr. 321.800,00. Den samlede ejendomsværdi for matr. nr. 158 f og 158 p = kr. 1.000.000,00. Heraf udgør matr. nr. 158 p = kr. 53.839,61, der alene er grundværdi, idet ejendomsdelen er beliggende på matr. nr. 158 f. Den forholdsmæssige ejendomsværdi af matr. nr. 158 f udgør således kr. 946.160,39. Matr. nr. 158 f opnår således følgende procentuelle dækning af budsummen: 946.160,39 = 0,9462 x 100 = 94,62% af 1.000.000,00. Matr. nr. 8 q opnår således følgende procentuelle dækning af budsummen: 53.839,61 = 0,9462 x 100 = 5,38% af 1.000.000,00. I det omfang, som prioriteterne opnår dækning, vil forslaget til fordelingsnøgle vedr. budsummen være følgende: Fællesprioriteter (matr. nr. 158 f of 158 p) opnår 100% Særprioriteter (matr. nr. 158 F) opnår alene 94,62%.


Beskrivelse: Huset er et enfamiliehus, der iflg. BBR er opført i 1906 i mursten. Tagdækning er iflg. BBR bølge- eller skifter-eternit. Huset har et bebygget areal på 72 m² samt 50 m² udnyttet tagetage og et samlet boligareal på 122 m². Der er ved besigtigelsen observeret en mindre kælder med adgang fra køkkenet. Det tinglyste areal er på i alt 520 m². Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog. Ejendommen er besigtiget den 04.09.2019 med lejerrepræsentant og uden ejers tilstedeværelse. Bygning nr. 1 består i stueetagen af en entre med tæppe, gullige vægge og hvid-pudset loft. Herfra adgang til stue/tv-stue med mørkt gulvtæppe, gullige vægge og hvidpudset loft. Der er opsat en ovn i tv-stue. Det kunne ikke oplyses, om ovnen var funktionel. Fra stue/tv-stue adgang til køkken. I køkkenet er der vinylgulve, hvidpudsede vægge og hvide loftplader. Køleskab af ukendt mærke, mikrobølgeovn i mærket Kenwood, ovn af ukendt mærke, emhætte af mærket Thermex Turbo og opvaskemaskine af mærket Bosch. Der er observeret en løbende vandhane i køkkenet ved besigtigelsen. Fra køkkenet er der adgang til kælder via lem i gulvet. Kælderen er lav, har betongulv, bjælkeloft og hvidpudsede vægge. Fra køkkenet er der adgang til en lille fordelingsgang, som giver adgang til haven, et toilet og trappen til 1. salen. Toilettet er defekt. Toiletrummet har lyst vinyl på gulv, blå vægge og profilloft. Fordelingsgangen har vinylgulv, delvis mørkt pudset loft og hvidpudsede vægge. Trappen er i massivt træ, profilloft og gullige vægge. Fra fordelingsgangen på 1. salen er der adgang til badeværelse og værelse. Værelset har hvide loftplader, mørkt gulvtæppe og hvidtapetserede vægge. Badeværelset har et vinylgulv og vægge, som ligner klinker samt et lyst loft. Toilettet er hvidt, og håndvasken er grøn. Det er oplyst, at toilet, håndvask og bad virker. Fra badeværelset er der adgang til værelse. Værelset har mørkt gulvtæppe, hvide loftplader, hvide vægge og en enkelt sort væg. Det er oplyst af lejere, at der er skimmelsvamp i rummet, og at rummet derfor ikke benyttes. Bygning nr. 2 er iflg. BBR carport fra 1978 på 15 m² i mursten og tagdækning i andet materiale. Tagdækning er ved besigtigelsen observeret til at være tagplader. Der er ved besigtigelsen observeret tre rum. Det første rum har spånpladeloft, del-vis råt betongulv/gulvtæppe og hvidpudsede vægge. Der står en vaskemaskine af mærket Siemens, gasfyr af mærket Baxi og en varmtvandsbeholder af mærket Metro. Det andet rum har spånpladeloft, delvis råt betongulv/gulvtæppe og hvidpudsede vægge. Det tredje rum har spånpladeloft, råt betongulv og vægge. Der står en fryser af ukendt mærke. Bygning nr. 3 er iflg. BBR udhus fra 1906 på 20 m² i mursten og tagdækning: bølge- skifer-eternit. Der er iflg. BBR en overdækning på 16 m². Det er observeret, at 2 udhusvægge er fjernet, og er blevet en del af den åbne overdækning. Tagdækning i tagplader af plast. Haven har en terrasse, som der er adgang til fra fordelingsgangen ved køkkenet. Bygningerne fremstår ikke velholdt, og der er bl.a. observeret sætningsskader. Vedrørende adgangsforhold til ejendommen henvises til vedlagte kort over vejforsyning. Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed. Ejendommen opvarmes ifølge BBR med naturgas, og har ovne til brændsel som supplerende varme. Vandforsyning sker ifølge BBR fra alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Auktionsdato: 04.12.2019 kl. 13.30
Auktionsnr.: 2. auktion
Højeste bud på 1. auk.: Kr. 10.000,00 
Salgsopstilling: Hent 183 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 122 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 520 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Slagelse kommune
Matrikelnr.: 158f, 158p, Skælskør Bygrunde
Ejendomsværdi: Kr. 1.000.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 321.800
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 8.11.2019
Annonceret i statstidende: 12.11.2019
AS-nr.: 3-389/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Næstved / Næstved
Sagsnr: 103715
 

Rekvirent


Advokat (L) Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70 A, 1. sal
4200 Slagelse

Telefon:   58 50 31 10
E-mail:   tmo@ret-raad.dk
J.nr.:   046752
Fogedret
Fogedretten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Telefon:   99 68 52 00
E-mail:   foged.nae@domstol.dk
Telefontid:   9.00-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Næstved med henvisning til AS-nr. 3-389/2019.Kort link til denne ejendom
ta.dk/103715

Til toppen