tvangsauktioner.dk


Nedvadvej 1, 7321 Gadbjerg

264 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 22.5.2020

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Villa i Gadbjerg


Besigtigelse: Tirsdag, den 9. juni 2020, kl. 13.00. Tilmelding senest 08.06.2020, kl. 12.00 her: https://www.itvang.dk/fremvisning/48763

Omberammet fra 16.04.2020. Auktionskøbere gøres opmærksomme på, at fogedretterne overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.


Beskrivelse: Samlet tinglyst areal: 1.089 m². Matr. nr. 8 g: 453 m² og matr. nr. 8 h: 636 m². Ejendommen er beliggende i landzone i mindre bysamfund med kort afstand til Give og Billund. Huset fremstår med ydervægge i røde teglsten, og taget er belagt med bølgeeternit. Vinduerne er brune PVC-vinduer. Huset opvarmes med naturgas. Tidligere pillebrændeovn i stuen er fjernet. Huset er i stueetagen indrettet med entré med trappe til tagetagen og adgang til toilet. Køkken med inventar fra omkring år 2010. Inventar er en blanding af lys og kirsebærfarvet laminat. Viktualierum. Soveværelse. God, stor stue. Baggang og velholdt badeværelse med bruseniche, hvide fliser samt hvidt skabsarrangement. Fra baggang adgang til disponibelt rum. Tagetagen indeholder repos og 2 værelser. Herudover findes en lille kælder. Ejendommen har nyere gulvbelægning i det meste af huset og trælofter (listelofter). Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Gorenje komfur, Bosch vaskemaskine samt frithængende emhætte af ukendt mærke. Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt og bærer præg af at have stået uopvarmet i en periode. Ejendommen er nu på ny opvarmet. Til ejendommen hører almindelig have, der trænger til vedligeholdelse. Endvidere findes carport på ca. 23 m² i trækonstruktion med PVC-tagplader. Endelig findes udhus på ca. 50 m², der ikke er registreret i BBR. Det vides ikke, om bygningen er opført med evt. relevante myndighedsgodkendelser. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Der er forbud mod opvarmning med el. Ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinjer. Afløbsforhold er angivet som fælleskloakering med planlagt ændring til separatkloakering med ændring i 2017 og ikrafttræden i 2020. Der må forventes omkostninger til tilslutning. Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 07.08.2008. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygning nr. 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Matrikelnr.: 8 h. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1951. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 112 m². Heraf indbygget udhus 15 m². Samlet bygningsareal 154 m². Samlet kælderareal 14 m². Heraf kælderareal <1,25 m 14 m². Samlet tagetageareal 42 m². Heraf udnyttet tagetage 42 m². Samlet boligareal 139 m². Antal etager u. kælder og tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Naturgas. Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). Bygning nr. 2 Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1989. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal: 23 m². Oplysninger om grunde: Adresse: Nedvadvej 1, Lindeballe, 7321 Gadbjerg. Matr. nr.: 8 h. Vand og afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand.

Auktionsdato: 11.06.2020 kl. 13.30
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 75 downloads
Kategori: Villa
Lejl.nr:
Bolig: 139 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: 1.089 m² heraf vej 0 m²
Kommune: Vejle kommune
Matrikelnr.: 8g, 8h, Lindeballe by, Lindeballe
Ejendomsværdi: Kr. 590.000 (01.10.2018)
Grundværdi Kr. 61.100
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 22.5.2020
Annonceret i statstidende: 22.05.2020
AS-nr.: 7-35/2020
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Kolding / Kolding
Sagsnr: 105632
 

Rekvirent


Advokat (H) Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K

Telefon:   33 12 45 22
E-mail:   sas@njordlaw.com
J.nr.:   510742-225095/sas
Fogedret
Fogedretten i Kolding
Kolding Åpark 11
Retssal 11
6000 Kolding

Telefon:   99 68 68 00
E-mail:   foged.kol@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Kolding med henvisning til AS-nr. 7-35/2020.Kort link til denne ejendom
ta.dk/105632

Til toppen