tvangsauktioner.dk


Roskildevej 152, 1 -16, 2500 Valby

530 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 9.7.2020

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Andelsbolig i Valby


Auktionen er aflyst.


Besigtigelse: AFLYST

Beskrivelse: Beskrivelse af andelslejligheden beliggende Roskildevej 152, 1 -16, 2500 Valby. Nærværende beskrivelse er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse den 18.06.2020 samt offentligt tilgængelige oplysninger: Lejligheden: Mindre 1-værelses andelslejlighed, ca. 42 m², indeholdende entre med skabsrum til venstre og toilet med brus til højre, samt stue/værelse og køkken. Der forefindes desuden altan. Ved besigtigelsen den 18.06.2020 var der i køkkenet et komfur af mærket Bosch. I entre og stue/værelse er der lamel trægulve. Vægge er hvidmalede i stue/værelse. Lofter i lejligheden trænger til renovering/istandsættelse. I øvrigt synes lejligheden egnet til almindeligt vedligehold af vægge og gulve. I badeværelset var der muligvis tegn på vandskade, dog kan forholdet eventuelt også skyldes mange års vandpåvirkning fra bruseniche. Der henvises til vurderingsrapport, der er med som bilag til salgsopstillingen. Bygningen: Andelslejligheden er beliggende på 1. sal oven over Mathiesens Damekollektion i en bygning med ydermure af gule mursten. Bygningen er ift. BBR opført i 1958. Ejendommen er ejet af AB Ålholmhus, der fik skøde på ejendommen i 2005. Der i øvrigt til henvises til BBR-udskrift og tingbogsudskrift, der er vedlagt salgsopstillingen. Der gøres opmærksom på at foreningens vedtægter kan indeholde begrænsninger for hvem, der kan optages som medlem i andelsboligforeningen, og andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende køberen. Andelsboligforeningen forbeholder sig at udarbejde særskilt overdragelsesaftale i forbindelse med købet, i hvilken anledning foreningen/administrator opkræver et gebyr hos køber. Der henvises til administratorbesvarelse. Økonomi: Den månedlige boligafgift udgør p.t. kr. 2.393,11, hvortil kommer a conto varme med kr. 350,00 samt bidrag til arbejdsweekend/fællesarbejde på kr. 75,00. Beboerne betaler herudover for fælles vaskeri efter forbrug. Andelsboligforeningen: If AB Ålholmhus senest udarbejdede årsrapport (2018/2019) har andelsboligforeningen 93 andelsboliger, 4 boliglejemål og 4 erhvervslejemål i bebyggelsen og foreningen er stiftet i 2005. Ligeledes fremgår det, at der ikke er hæftelse for andelshaverne ud over deres indskud, der er ingen tilbagekøbsklausul tinglyst, og det fremgår, at andelsboligforeningen har prioritetsgæld for kr. 58.291.287,00 pr. statusdagen. Et af lånene er med renteloft og et med afdragsfrihed til den 30.06.2025. Maksimalpris: Andelsboligen er omfattet af reglerne i andelsboligloven og andelshaverne er underlagt AB Ålholmhus vedtægter. Andelsværdien af andelslejligheden er kr. 405.650. Maksimalprisen er ifølge opgørelse fra andelsboligforeningen kr. 402.900. Købere opfordres til at gennemgå bilagene til salgsopstillingen nøje, herunder administratorbesvarelse, nøgletalsskema og vurderingsrapport.

Auktionsdato: 06.08.2020 kl. 10.00
Auktionsnr.: Aflyst
Salgsopstilling: -
Kategori: Andelsbolig
Lejl.nr: 16
Bolig: 42 m²
Erhverv: 0 m²
Grund: -
Kommune: København kommune
Matrikelnr.: Kommunekode 101, Vejkode 5968
Ejendomsværdi: -
Grundværdi -
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 9.7.2020
Annonceret i statstidende: 16.07.2020
AS-nr.: 6-133/2019
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten på Frederiksberg / Frederiksberg
Sagsnr: 106147
 
Rekvirent
Advokat Morten Bech
Dronningens Tværgade 30, 3.
1022 København K

Telefon:   33 23 10 10
E-mail:   mb@lawfirm.dk
J.nr.:   25053
Fogedret
Fogedretten på Frederiksberg
Howitzvej 32
Retssal A
2000 Frederiksberg

Telefon:   99 68 50 50
E-mail:   foged.frb@domstol.dk
Telefontid:   9.00-15.00Kort link til denne ejendom
ta.dk/106147

Til toppen