tvangsauktioner.dk


Nyavl 5, 4270 Høng

769 klik

Annonceret på tvangsauktioner.dk d. 23.1.2023

© tvangsauktioner.dk

Aflyst

Del: Facebook, e-mail    |       |   

Landbrug i Høng


Besigtigelse: Onsdag den 22. februar 2023 kl. 13.30. Der kræves tilmelding til fremvisningen, hvilken tilmelding skal sendes til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk senest tirsdag den 21. februar 2023 før kl. 12.00. Hvis der ikke er tilmeldte vil der ikke være en fremvisning.

Der er tale om en landbrugsejendom.


Beskrivelse: Ejendommen matr.nr. 6d Sæby By, Sæby, beliggende Nyavl 5, 4270 Høng, med et tinglyst areal på 66.195m2, heraf vej 860m2 er ifølge tingbogen en landbrugsejendom, med en ejendomsværdi pr. 1. oktober 2020 på kr. 2.500.000,00, heraf grundværdi kr. 331.900,00. Ifølge BBR-meddelelsen består af i alt 4 bygningsdele: Bygning nr. 1 Stuehus til landbrugsejendom opført i 1900 og med til-/ombygningsår i 1993, ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fibercement, herunder asbest. Bebygget areal 140m2, udnyttet tagetageareal på 67m2, samlet boligareal på 207m2, Ejendommen opvarmes med jordvarme/varmepumpe, jfr. tillige nuværende ejer. Bygning nr. 2 Udhus/lade opført i 1964, bebygget areal 300m2, ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fibercement, herunder asbest. Uopvarmet. Bygning nr. 3. Lade opført i 1870, bebygget areal 70m2, med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fi-bercement, herunder asbest. Uopvarmet. Bygning nr. 4. Udhus opført i 2003, bebygget areal 50m2 (brændeskur). Beboelsesdelen kan beskrives som følger: Via hoveddør er der indgang til entré, flisebadeværelse med brusekabine, badeværelsesmøbler m.v., nedhængt loft og her fra adgang til såvel køkken som til stuen. Stuen er lys med laminatgulv og nedhængte lofter, køkkenet er et ældre elementkøkken. Herudover er der et bryggers hvor teknikken relateret til jordvarmeanlægget findes. Endvidere er der to værelser med laminatgulv og nedhængt loft. Der er trappe til 1. salen, der består af et alrum med skrå vægge, herudover tre værelser alle med la-minatgulve og listelofter og endelig er der et badeværelse med brusekabine og badeværelsesmøbel. De øvrige ovenfor under optegnelsen beskrevne bygninger kan alene anvendes til opbevaringsmæssige formål. Det beskrevne brændeskur forestår ikke helt intakt. Ligeledes som nævnt ovenfor er der tale om en landbrugsejendom. Jorden er bortforpagtet vedrørende vedhæftede forpagtningsaftale. En eventuel auktionskøber skal være opmærksom på, at som udgangs-punkt er der landbrugspligt på ejendomme over 20.000m2, hvad nærværende ejendom er. Derfor op-fordres en interesseret auktionskøber til nærmere at undersøge gældende regler grundigt forud for en eventuel budgivning. Enhver budgivning i forhold til pålagt landbrugspligt er således for den enkelte byders egen regning og risiko og er rekvirent og fogedret uvedkommende. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, navnlig BBR-meddelelsen, og som nævnt ovenfor kan eller vil hverken rekvirent eller fogedret indestå for oplys-ningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske. Det gentages her, at man grundigt skal undersøge nærmere vedrørende landbrugspligt og krav relateret hertil. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Fremvisning af ejendommen vil finde sted onsdag den 22. februar 2023 kl. 13.30. Der kræves til-melding til fremvisningen, hvilken tilmelding skal sendes til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk senest tirsdag den 21. februar 2023 før kl. 12.00. Hvis der ikke er tilmeldte vil der ikke være en fremvisning.

Auktionsdato: 27.02.2023 kl. 9.00
Auktionsnr.: 1. auktion
Salgsopstilling: Hent 266 downloads
Kategori: Landbrug
Lejl.nr:
Bolig: 207 m²
Erhverv: 370 m²
Grund: 66.195 m² heraf vej 860 m²
Kommune: Kalundborg kommune
Matrikelnr.: 6d, Sæby By, Sæby
Ejendomsværdi: Kr. 2.500.000 (04.11.2022)
Grundværdi Kr. 331.900
Annonceret på Tvangsauktioner.dk: 23.1.2023
Annonceret i statstidende: 25.01.2023
AS-nr.: 40-276/2022
Auktionssted/Retskreds: Fogedretten i Holbæk / Holbæk
Sagsnr: 112397
 

Rekvirent


Advokat (H) Thomas Monberg
Amagertorv 11
1160 København K

Telefon:   33 15 01 02
E-mail:   mr@homannlaw.dk
J.nr.:   tm 35819
Fogedret
Fogedretten i Holbæk
Domhusstræde 1
Retssal H
4300 Holbæk

Telefon:   99 68 66 00
E-mail:   holbaek@domstol.dk
Telefontid:   8.30-15.00
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holbæk med henvisning til AS-nr. 40-276/2022.Kort link til denne ejendom
ta.dk/112397

Til toppen